Reklama

Tygodnik Czytelników

Tygodnik Czytelników

13.07.2003
Nawiązując do tekstów o duszpasterstwach akademickich („TP” nr 19, 20, 21,23/2003), które pokazując historię wzbogacają teraźniejszość, chciałabym opisać swoje doświadczenia z pobytu w...
13.07.2003
Śledząc dyskusję o antykoncepcji odniosłem wrażenie, że mimo pojawiających się w niej interesujących głosów, pomija się problem zasadniczy. Pytanie Artura Sporniaka, od którego rozpoczęła...
13.07.2003
Felieton Czesława Miłosza „Jaki Henio?” („TP” nr 26/2003) nie był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ Miłosz przed jego napisaniem porozumiewał się ze mną telefonicznie, jako z jednym z tych,...
13.07.2003
Jesteśmy małżeństwem od 16 lat. Mamy troje dzieci w wieku: 15, 10 i 4,5 roku. Mamy też powody do unikania kolejnego poczęcia: wiek żony - 42 lata, nienajlepszy stan jej zdrowia, 3 cięcia...
13.07.2003
Interesuje mnie wszystko, co dotyczy Eucharystii, toteż z zaciekawieniem przeczytałem artykuł ks. Dariusza Kowalczyka SJ „Procesja wokół Wieczernika” („TP” nr 25/2003). Śmiem jednak...
06.07.2003
Chciałbym dodać parę uwag do recenzji Wojciecha Pięciaka „(Wschodnio-) niemiecka (nie-) solidarność” (dodatek „Książki w »Tygo-dniku«”, „TP” nr 24/2003). Zgadzam się, że między opozycją...
06.07.2003
Moja płodność jest częścią mnie i dlatego wymaga poznania, zaakceptowania i przestrzegania praw nią rządzących. Jeśli chcę prowadzić dialog z własnym ciałem, nie mogę traktować płodności...
06.07.2003
„Referendum się udało dzięki młodzieży i ludziom poniżej 35 lat” - pisze Marcin Król w felietonie („TP” 25/2003). Ha, ha, ha. Warto byłoby spojrzeć na statystyki przed wygłoszeniem tak...
06.07.2003
Sądzę, że autorzy publikowanych w „TP” listów o naturalnym planowaniu rodziny i antykoncepcji w większości nie znają dokładnie bardzo pewnych, opartych na badaniach naukowych zasad...
06.07.2003
W porywach analitycznej wyrozumiałości jestem w stanie (w miarę) spokojnie myśleć o wielu kwestiach, także o tzw. dzisiejszych czasach. Tyle że, oczywiście, rozumieć nie znaczy akceptować....

Strony