Reklama

Ładowanie...

Zbiór esejów dotyczących zagadnieniu przyczynowości, które jest jednym z kluczowych pojęć zarówno w filozofii, jak i nauce. Z książki Czytelnik dowie się o różnych typach przyczynowości w złożonych systemach oraz będzie miał szansę przyjrzeć się temu zagadnieniu z perspektywy najnowszych fizycznych i kosmologicznych teorii. Książka zawiera także eseje dotyczące problemu przyczynowości w filozofii greckiej oraz zagadnienia boskiej relacji do przyczynowych struktur natury w świetle współczesnej fizyki i kosmologii.

Autorami poszczególnych rozdziałów są: Michał Heller, George Ellis, Jean-Philipe Uzan, Derek Raine, Marek Kuś, Julian Barbour, Andrzej Sołtan, Andrzej Sitarz, Mariusz Dąbrowski, Bogdan Dębiński, William Stoeger, Thomas Tracy, Willem Drees

Dane bibliograficzne: The Causal Universe, George Ellis, Michael Heller, Tadeusz Pabjan (eds.), Copernicus Center Press, Kraków 2013

Book description: A collection of essays dealing with causality, a core issue for both science and philosophy. The Reader will learn about different types of causality in complex systems and about new perspectives on this issue based on physical and cosmological considerations. In addition, the collection includes essays pertaining to the problem of causality in ancient Greek philosophy, and to the problem of God’s relation to the causal structures of nature viewed in the light of contemporary physics and cosmology.

Pobierz obszerny fragment książki:

 The Causal Universe (fragmenty)