Reklama

Reklama i ogłoszenia

Kontakt: Anna Pietrzykowska

kom. 602 590 416,
e-mail: pietrzykowska@tygodnik.com.pl, reklama@tygodnik.com.pl

NASZA OFERTA

  • Ogłoszenia w wielu formatach
  • Możliwość dołączania insertów i zamieszczania komunikatów
  • Cztery razy w roku - dodatek Książki w Tygodniku
  • Reklama na stronie www.TygodnikPowszechny.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia, reklamy lub insertu, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem lub z linią programową i charakterem pisma (art. 36 p. 4 Prawa prasowego).

CENNIK REKLAM (wszystkie ceny netto)

Cała strona (205 x 273 mm +5 mm na spady) 29 900,00 PLN 

okładka II (205 x 273 mm +5 mm na spady)  39 900,00 PLN

okładka III (205 x 273 mm +5 mm na spady) 35 900,00 PLN

okładka IV (205 x 273 mm +5 mm na spady) 49 900,00 PLN

Pół strony (poziom: 205 x 133 mm; pion: 95 x 273 mm +5 mm na spady) 15 900,00 PLN

1/3 strony (poziom: 205 x 93 mm; pion: 65 x 273 mm +5 mm na spady) 13 900,00 PLN

1/4 strony (poziom: 205 x 73 mm; pion: 95 x 133 mm +5 mm na spady) 12 900,00 PLN

Insert od 0,50 zł

Ceny nekrologów umowne

Top banner (728x90 px) cena do uzgodnienia

Sidebar (220x220 px) cena do uzgodnienia

ZALECENIA TECHNICZNE DLA PLIKÓW Z REKLAMĄ

  • Pliki przygotowane na spady muszą zawierać cropmarki / znaki cięcia odsunięte 3 mm od pola netto.
  • Na pliki przygotowywane na spady dodajemy nadruk słowa "REKLAMA" literą jednoelementową 6 pt w górnych partiach materiału 9 mm od cięcia/grzbietu
  • Zalecamy sprawdzenie opcji Overprint/Nadruk dla jasnych elementów.
  • Ze względu na wykonywaną u nas korektę tekstów, zalecamy wcześniejsze przekazywanie plików.

1. Reklamy na okładki.

1.1 Suma kolorów 300%, nie załączać profili barwnych do plików

1.2 Litery w kontrze: dwuelementowe nie mniejsze niż 9 pt.

2. Reklamy do wnętrza „Tygodnika”

2.1 Suma kolorów 260%, nie załączać profili barwnych do plików

2.2 Litery w kontrze: dwuelementowe nie mniejsze niż 10 pt., nie zaleca się stosować kontry do płaszczyzn barwnych w 4 kolorach.

2.3 Ważne elementy graficzne (logotypy, teksty) odsunięte od krawędzi spadu min. 9 mm w reklamach na spad.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia ogłoszenia na podstawie Prawa Prasowego § 36, p. 4.