Reklama

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Dział archiwalny

09.05.2004
Zwykliśmy mówić, że nad Polską ciąży fatum trudnego sąsiedztwa. Dziś trzeba tę opinię zrewidować. Od września 1989 r., gdy powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, ani jedna granica - poza...
02.05.2004
Amerykański politolog, a obecnie bardziej futurolog Francis Fukuyama, który po 1989 roku zasłynął stwierdzeniem - dziś widać, że grubo przedwczesnym - iż wraz z końcem komunizmu skończyła...
02.05.2004
Jakie są zadania historyków w epoce kultury masowej? Jak dziś ciekawie mówić o wydarzeniach z przeszłości? - nad pytaniami tymi dyskutują w WIĘZI (4/2004) profesorowie Henryk Samsonowicz (...
25.04.2004
Kościół katolicki w Polsce nie jest na razie przygotowany na nawet umiarkowaną akceptację nowej sytuacji - funkcjonowania w warunkach demokracji. Nie godząc się - słusznie - z...
18.04.2004
Koniec 1954 r. przyniósł Polsce zwiastuny odwilży: likwidację Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i uwolnienie Władysława Gomułki. Wtedy też służby specjalne PRL przeprowadziły operację...
04.04.2004
Pierwsze lata XXI w. były dla rynku gazet w Polsce czasem kryzysu. Efekt stagnacji gospodarczej stanowiły “wymuszone wyrzeczenia" w budżetach domowych - w tym ograniczenie...
28.03.2004
Konstytucja Unii Europejskiej jest dokumentem, pod którym powinni się podpisać obywatele 25 państw. Ludzie, którzy należą do różnych religii i Kościołów. Agnostycy i niewierzący. Dlatego...
21.03.2004
W ciągu kilkunastu lat transformacji Polacy wymienili czarno-białe telewizory na kolorowe, kupili magnetowidy i pralki automatyczne. Dane Głównego Urzędu Statystycznego dowodzą, że dochody...
14.03.2004
W komunistycznej Niemieckiej Republice Demokratycznej cenzury formalnie nie było. W praktyce rolę tę pełnił Urząd Literatury i Wydawnictw - to tam ustalano, które powieści, wiersze i sztuki...
07.03.2004
To miał być demokratyczny eksperyment: w 1990 r. w pierwszych w historii kraju demokratycznych wyborach prezydentem Haiti został Jean Bertrand Aristide. Były salezjanin i, wydawało się,...

Strony