Reklama

Projekt digitalizacji archiwaliów "TP"

Projekt digitalizacji archiwaliów "TP"

02.02.2006
Czyta się kilka minut
Fundacja Tygodnika Powszechnego, jako depozytariusz dziedzictwa historii TP, czuje się w obowiązku udostępnić całą zawartość archiwalnych numerów Tygodnika. Realizujemy projekt digitalizacji i rozpowszechniania tych materiałów na płytach CD ROM, a docelowo także w serwisie internetowym. Projekt zawiera w sobie dodatkowy interesujący segment - skany dokumentów archiwum redakcyjnego oraz cenzury.
-

---ramka 338928|prawo|1---Partnerem Fundacji Tygodnika Powszechnego w projekcie digitalizacji roczników archiwalnych TP wraz z archiwum cenzury jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu:

Artykuły z archiwalnych numerów "Tygodnika Powszechnego" służą wielu osobom, nie tylko dla przyjemności obcowania z doskonałą publicystyką, ale także do pracy naukowej. Z naszych archiwów korzystają:

 • studenci i doktoranci piszący prace naukowe;
 • biblioteki;
 • historycy;
 • językoznawcy;
 • prasoznawcy i literaturoznawcy;
 • socjolodzy;
 • dziennikarze;
 • badacze historii polskiego kościoła.

Nie tylko oni, ale też inni czytelnicy, zwracają się do nas z prośbą o udostępnienie tekstów z Archiwum. Ze względu na stan egzemplarzy gazety, jej nietypowy format oraz nieuniknione zniszczenia przez upływ czasu - udostępnianie tekstów jest coraz trudniejsze. Dlatego zrodził się projekt digitalizacji roczników i archiwaliów "Tygodnika". Docelowym produktem będą nie tylko roczniki archiwalnych numerów na płytach CD, ale i towarzyszące im cyfrowe kopie rękopisów, maszynopisów, szpalt cenzorskich i szczotek kolumn. Przeglądając rocznik w formie plików pdf natrafimy przy wielu artykułach na hiperłącza, które otwierać będą kopie ich odpowiedników w takiej postaci, jaka dla danego tekstu się zachowała, a zachowało się tych dokumentów blisko 26.000 kart! Skany są już gotowe, trwa obecnie praca nad ich łączeniem z rocznikami zeskanowanymi z mikrofilmów. Takie zestawienie materiałów archiwalnych stworzy pasjonujące pole badawcze dla ludzi nauki, a i innym Czytelnikom pozwoli na znakomitą intelektualną zabawę, popularną jeszcze w czasach PRL, która polega na zgadywaniu, co też z "Tygodnikowych" tekstów cenzura musiała wyciąć, by powstało tak dziwaczne i niegramatyczne zdanie…

Realizacja projektu. Jak korzystać z cyfrowego Archiwum?

W posiadaniu Archiwum Jerzego Turowicza znajdują się zarówno roczniki archiwalne "TP" w komplecie w postaci papierowej, jak i w postaci mikrofilmów (dar Library of Congress USA). Digitalizacja tych zbiorów umożliwi ich udostępnianie, w kopiach elektronicznych poprzez:

 • udostępnienie do korzystania na miejscu - poprzez stanowisko komputerowe z możliwością wydruku kopii;
 • przeprowadzania prezentacji multimedialnych oraz wystaw przy okazji konferencji, odczytów, debat itp.;
 • wydania na zewnątrz w postaci kopii elektronicznych na CD lub DVD, przede wszystkim na potrzeby bibliotek i instytutów naukowych, w których stare roczniki "TP" znajdują się często w stanie silnego zniszczenia;
 • przesyłania zainteresowanym kopii elektronicznych (wycinków) pocztą elektroniczną w postaci załącznika graficznego (pdf);
 • rozbudowę istniejącego obecnie serwisu internetowego "Tygodnika Powszechnego", obejmującego lata 2000-2004 i uzupełnienie go zawartością pisma od jego początków.

Zakres działań zmierzających do realizacji wyżej wytyczonego celu zawiera następujące czynności:

 • skanowanie dokumentów z archiwum cenzury "TP";
 • skanowanie mikrofilmów zawierających roczniki archiwalne "TP";
 • obróbka kopii cyfrowych (poprawa kontrastu, czytelności, kompresja plików do rozmiarów umożliwiających udostępnianie w wyżej opisanych formach);
 • połączenie kopii numerów archiwalnych z odpowiednimi dokumentami z archiwum cenzury;
 • zbudowanie roczników rozbudowanych o dokumenty archiwalne w formie cyfrowej na płytach CD lub DVD.

Pierwsza część projektu - skanowanie oryginalnych dokumentów cenzury "TP" - została już wykonana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dysponujemy cyfrowymi kopiami ok. 26.000 dokumentów w formacie umożliwiającym ich dołączenie do cyfrowych roczników "TP".

Druga część jest także zakończona. Dzieki finansowej pomocy SIW ZNAK, mBanku i licznych darczyńców prywatnych oraz znakomitej współpracy z firmą Mikrofilm Service z Raszyna archiwalne roczniki TP są juz w całości zdigitalizowane.

Łączeniem w całość i chronologicznym zestawianiem zeskanowanych materiałów oraz tworzeniem roczników w formacie pdf zajmuje się partner Fundacji Tygodnika Powszechnego w procesie digitalizacji Archiwum - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Etap ten planujemy zakończyć do 31.03.2005 - na 60. urodziny "TP". Planujemy także, że w jego wyniku powstanie pierwsze wydanie cyfrowej reedycji archiwalnych roczników "TP" w nakładzie 100 egzemplarzy, przeznaczonych głównie dla bibliotek, uczelni lub innych instytucji, które zobowiążą się do nieodpłatnego udostępniania ich wszystkim zainteresowanym. Z roczników będzie można także korzystać na miejscu, w Archiwum Jerzego Turowicza, a droga elektroniczną - zamawiać cyfrowe wycinki lub facsimile numerów archiwalnych.

Chcielibyśmy udostępniać te materiały w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego naszej fundacji i przede wszystkim na ten cel przeznaczane będą środki uzyskiwane w roku 2005 od darczyńców, którzy zdecydują się wesprzeć nas finansowo, wskazując jako cel swojej darowizny pomoc dla Archiwum Jerzego Turowicza.

Osoby i instytucje, które byłyby zainteresowane ufundowaniem kompletu roczników TP dla wybranej przez siebie biblioteki lub instytucji naukowej lub też innym niż finansowe wsparciem Archiwum prosimy o kontakt z Fundacją Tygodnika Powszechnego, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, e-mail: , tel. +48 12 426 53 10

fax +48 12 426 53 11.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nas finansowo, prosimy o wpłaty na rachunek:

Fundacji Tygodnika Powszechnego

Bank BPH O/Kraków, nr: 44 1060 0076 0000 3200 0079 7059

z adnotacją: "ROCZNIKI TP"

Pragniemy także poinformować, że Fundacja Tygodnika Powszechnego wpisana jest do KRS jako organizacja pożytku publicznego i wszelka pomoc materialna na jej rzecz objęta jest uregulowaniami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.).

>> ,

Aleksander Kardyś

Wiceprezes Zarządu

Fundacji Tygodnika Powszechnego

Kraków, sierpień 2004 r.

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz

© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]