Reklama

Partnerzy

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci
im. ks. Józefa Tischnera

Dom jest najlepszym miejscem dla każdego dziecka, zwłaszcza chorego.

Od 2004 roku nasze Hospicjum opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich rodzinnych domach.

W roku 2015 objęliśmy opieką lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i w miarę potrzeby rehabilitacyjną i socjalną 58 dzieci i ich rodziny.

Aktualnie świadczymy pomoc dla 51 rodzin. Równocześnie wspieramy rodziny tych podopiecznych, którzy już odeszli.

Prowadzimy hospicjum perinatalne – dla dziecka w łonie matki.

Chronimy i upowszechniamy intelektualny dorobek naszego Patrona: www.jozeftischner.pl

Podążamy za słowami ks. prof. Józefa Tischnera:
„Miłość nas rozumie”.