Beacie Stelmach
wyrazy najgłębszego współczucia po śmierci

Ojca

SKŁADAJĄ
ANTONINA Z MARKIEM I JOANNA Z JANUSZEM
Beata myślami jesteśmy z Tobą
Pożegnanie, 06.09.2023