Reklama

Magazyn literacki "Książki w Tygodniku"

Magazyn literacki "Książki w Tygodniku"

07.12.2003
Nieczęsto ukazanie się książki religijnej można uznać za wydarzenie. Książka tej kategorii zresztą wydarzeniem być nie musi; może odgrywać ważną rolę edukacyjną, może informować, może...
07.12.2003
Czytelnicy w mijającym roku po raz kolejny pokazali swoją niezależność i godność. Ostatnie kilka lat były ciągiem niekończących się narzekań i płaczów nad ich wyborami. Odnosiło się...
07.12.2003
W numerze: Marta WYKA: Pół wieku z Gałczyńskim; Marek ZAJĄC o Józefie Henie; Piotr ŚLIWIŃSKI o Jacku Podsiadle; Robert OSTASZEWSKI o Sieniewiczu; Marek ZALESKI: Klima i Kundera; Tomasz...
07.12.2003
50 lat temu, 6 grudnia 1953 roku w Warszawie zmarł Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta z Bożej łaski, jak nazwał go Jerzy Turowicz w pożegnalnym tekście, opublikowanym w Tygodniku... w...
07.12.2003
W roku jubileuszowym Gałczyński jest obecny w księgarniach wcale obficie. U progu tego roku ukazały się Dzieła wybrane w opracowaniu córki poety (o tym wydaniu, przynoszącym nie publikowany...
07.12.2003
Mój przyjaciel król - już tytuł sugeruje głęboką więź emocjonalną. To nie przypadek; najnowsza książka Józefa Hena jest płomienną obroną i żarliwym wyznaniem wiary w ostatniego króla...
07.12.2003
Ten w przekonaniu wielu czytelników poeta prosty, piewca pisanej dużą literaturą Miłości, takoż - Drogi, a ponadto wyraziciel treści ekologiczno-anarchistycznych, wydaje mi się jednym z...
07.12.2003
Prozie młodych pisarzy często zarzucono bezideowość, brak zainteresowania rzeczywistością. Istotnie, prozaicy skupiali się głównie na malowaniu małoojczyźnianych landszaftów, budowaniu...
16.11.2003
W numerze: Beata KOWALSKA: "Zapomniani bracia"; Rafał MARSZAŁEK: Werner i Szczepański; CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI o Świetlickim; PRZEBINDA: Leksykon Bułhakowa; LIPOWSKI: Nowa powieść Kertésza;...
16.11.2003
Kontakty z obcymi w autorytarnych reżimach zawsze traktowane są podejrzliwie. Mimo to postawa naszych gospodarzy była gościnna, heroiczna, po prostu chrześcijańska. Nikt nie pytał o listy...

Strony