Reklama

Magazyn literacki "Książki w Tygodniku"

Magazyn literacki "Książki w Tygodniku"

20.03.2006
KSIĄŻKA MIESIĄCA: Walter BENJAMIN, Pasaże
21.02.2006
Zespół "oświęcimski". Od lewej: Jan Mitarski, Aleksander Teutsch, Adam Szymusik, Maria Orwid
21.02.2006
Dziecko w nas Jacek Prusak SJ W psychoterapii zwykło się przytaczać powiedzenie Freuda, że "dorosły jest dzieckiem dziecka, jakim był". Żywym potwierdzeniem tych słów jest niezwykła...
21.02.2006
Z rozmowy autorów wyłania się obraz psychologii odmienny od tego, do którego większość z nas przywykła.
21.02.2006
Każda z dziewiętnastu części tego dzieła napisana jest innym językiem, a każdy z tych języków jest portretem innego Stephena - mówi Jerzy Jarniewicz. Z takiego odczytania powieści wyciągnął...
21.02.2006
W powieści tego sarajewskiego pisarza nie ma okrucieństwa wojny, trupów, krwi, wybuchów. Jest codzienne życie, próba zachowania pozorów normalności...
21.02.2006
Kwintesencją tej poezji jest paradoks obecności i samotności. Jest się obecnym najintensywniej, bo jest się poetą. Ale życie istotne jest w tych czasach nieobecne, a świat odchodzi od...
21.02.2006
W opisie dzieciństwa na Mazurach Kass szuka fundamentu swego życia. Ta poezja wrasta w pejzaż rodzinny, w materię natury całą swoją strukturą wyobraźni.
21.02.2006
Szlosarek mówi o piekle. Przypatruje się jego sprawom. Ale rzeczywistość infernalną wydobywa z mroku, odsłania i przenika przedwieczne światło. Piekło staje się przestrzenią zbawienia.

Strony