Reklama

Kultura

Kultura

Kierownik działu: Piotr Mucharski

22.01.1995
Rynek prasowy rządzi się dzisiaj bezwzględnymi prawami, wśród których najważniejsze brzmi: kto nie zdobywa czytelników, ten ginie. Ponieważ zaś czytelnicy lubią awantury, toteż dobrze jest...
15.01.1995
Kiedy na początku lat 90. do głosu zaczęli dochodzić młodzi pisarze, do tej pory działający gdzieś w ukryciu, zauważeni tylko przez kilku krytyków, mających stały dostęp do ulotnych...
01.01.1995
Nie ma mowy, aby duchy zapraszane, nagradzane, honorowane, fetowane, ogłupiane, ośmieszane, zbuntowały się... i znalazły środki dość wybuchowe, aby rozsadzić tę swoją sytuację... Tego...
14.03.1993
Zmarł Jiri Menzel, czeski reżyser i aktor. Przypominamy rozmowę, którą przeprowadził z nim w 1993 roku Piotr Mucharski, redaktor naczelny „TP"
06.05.1990
W dyskusji na temat literatury lat 80., opublikowanej w 13. numerze TP, uczeni znawcy przedmiotu potraktowali nasze pisarstwo tego okresu dość obcesowo. Może wynika to z nieobowiązującego...
01.04.1990
O literaturze ostatniej dekady dyskutują: Jan Błoński, Tadeusz Nyczek, Jerzy Jarzębski, Marian Stala oraz - ze strony redakcji TP - Jerzy Pilch.

Strony