Reklama

Kultura

Kultura

Kierownik działu: Piotr Mucharski

25.04.2004
Od 14 do 17 kwietnia trwał w Rzeszowie Tydzień z Tygodnikiem Powszechnym. Fundacja Tygodnika Powszechnego z pomocą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Filharmonii im....
25.04.2004
Jak naprawdę wyglądał akt stworzenia? Gdzie znajdował się ziemski Raj? Jaka była konstrukcja Arki Noego? Czy Boży Grób różnił się od innych w Jerozolimie? Na te - jakże realistyczne -...
25.04.2004
Rzadko trafiają się filmy, którym udaje się unieść ten ciężar. Doświadczenie choroby, jeśli w ogóle pojawia się na ekranie, spełnia zaledwie funkcję dramaturgicznego wehikułu: podgrzewa...
25.04.2004
Artyści wielokrotnie próbowali narzucać światu swoją wizję. Przekonywali o jedynie słusznej drodze i to nie tylko w sztuce. Udało się to niewielu; do wąskiego grona szczęśliwców zalicza się...
25.04.2004
Zacznijmy może od przestrogi. Julia Hartwig, która tę książkę dla nas przygotowała i przetłumaczyła, opatrując ją tyleż obszernym, co instruktywnym posłowiem, lojalnie ostrzega: Richard...
25.04.2004
Czasami ważniejsze jest to, co odbywa się za sceną, od tego, co na niej widać. Nie chodzi nawet o działanie tajemnych sił w makrokosmosie teatru. Ani o wydarzenia, których zabraniało...
25.04.2004
Za jeden taki koncert oddałbym niejeden festiwal. W kościele Franciszkanów holenderski wiolonczelista Pieter Wispelwey wykonał wszystkie sześć suit Jana Sebastiana Bacha.
25.04.2004
Kto śpiewa, ten dwa razy się modli - miał powiedzieć święty Augustyn. Gdyby to brać dosłownie, ortodoksi czy fundamentaliści nie ustawaliby w śpiewie. Grzesznicy pewnie też.
18.04.2004
Chociaż mistyka nie jest filozofią ani teologią, nie jest doktryną, ale doświadczeniem, a gdy jest w słowie wyrażona - opisem doświadczenia, w którym mistyk Boga spotyka, to jednak jest...
18.04.2004
Czy dzieło powstałe w odmiennym od naszego kręgu kulturowym można zrozumieć bez szczegółowych komentarzy? Czy możemy się nim bezinteresownie zachwycić, w taki jednak sposób, by ów zachwyt...

Strony