Reklama

Kultura

Kultura

Kierownik działu: Piotr Mucharski

12.12.2004
Ta płyta miała początkowo nosić miano Rote Album - czerwonej płyty. Nazwę nawiązującą do White Album The Beatles i czarnej płyty Metalliki - longplay'ów przełomowych w stylistycznej...
12.12.2004
Popularność Kazika ma swoją drugą stronę: niedocenienie, w tym przypadku szczególnie jaskrawe. Przecież najwięcej się o nim mówi, gdy w jego tekstach pojawiają się opinie na temat...
05.12.2004
Zaimek dzierżawczy w tytule jest ważny, bo książka traktuje tyleż o Miłoszu, ile o jej autorze, a trochę i o losach pokolenia, do którego Marek Skwarnicki (rocznik 1930) należy. Pisana była...
05.12.2004
O różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali - tę książkę zarekomendowała już przed tygodniem Józefa Hennelowa, pisząc jak najsłuszniej, że jej...
05.12.2004
1000 szkół filmowych i artystycznych zaproszonych do konkursu, 384 zgłoszone etiudy, 68 filmów w konkursie. Czy dzięki nim można z nadzieją myśleć o przyszłości światowego kina?.
05.12.2004
Urodził się 22 grudnia 1858 roku w Lukce, zmarł na raka gardła 29 listopada 1924 roku w Brukseli. Pochodził z muzycznej rodziny. Rodzice zmarli wcześnie; ich przyjaciele chcieli, by...
05.12.2004
Andrzej Kuśniewicz miał jeden wielki temat - było nim poszukiwanie człowieka autentycznego, wyzwolonego spod presji ideologii i kultury, pytanie o możliwość ocalenia indywidualnej...
05.12.2004
Wystawa w warszawskiej Zachęcie to esencja sztuki dwóch narodów w ostatnim stuleciu. Wystawa wielka, nowatorska i arcyciekawa, choć niełatwa, bo o niełatwych dziejach opowiadająca.
28.11.2004
Już w pierwszym wierszu nowego tomu Julii Hartwig, zatytułowanym Victoria, wchodzimy w świat pamięci, w którym fragment indywidualnej biografii staje się częścią wielkiej historii, czy może...
28.11.2004
Ożywają demony przeszłości. Przypomina o nich popularność ruchów neofaszystowskich i politycznych radykałów.

Strony