Reklama

Kultura

Kultura

Kierownik działu: Piotr Mucharski

10.10.2009
Nagroda przyznana Hercie Müller jest kolejnym dowodem spadku znaczenia Nagrody Nobla. Kompletnym nieporozumieniem jest też przyznanie nagrody Nobla szefowi mocarstwa, które zorganizowało...
08.10.2009
Tegoroczną Nagrodę Nobla z literatury otrzymała pochodząca z Rumunii niemiecka pisarka, która - jak czytamy w uzasadnieniu - z intensywnością poezji i szczerością prozy opisuje krajobraz...
08.10.2009
Przypominamy rozmowę z Hertą Müller, która ukazała się na łamach Tygodnika Powszechnego.
06.10.2009
Andrzej Stasiuk: Bóstwo musi odstraszać, grozić i pociągać. Tak wygląda świętość, że jesteśmy mniejsi. Po to jest świętość, żeby nas trzymać w ryzach, żeby nam się nie wydawało, że jesteśmy...
06.10.2009
"Taksim" to wyciąg z twórczości literackiej i pism eseistycznych Andrzeja Stasiuka, pełen autopowtórek i autoparafraz.
06.10.2009
Kraków stał się festiwalową potęgą. Miasto podejmuje wybitnych artystów i europejską publiczność. Gorzej, niestety, z filharmoniczną i operową codziennością.
06.10.2009
Diane Ackerman: AZYL - ich książki zajmują całą półkę: szkice Jana Żabińskiego (1897-1974), przyrodnika i dyrektora warszawskiego zoo, popularyzujące wiedzę o zwierzętach i ich psychologii...
06.10.2009
Profesor Markiewicz sprawia mi zaszczyt, wnikając w spójność moich tekstów, ale doprawdy nie w tym rzecz, by ktokolwiek analizował głoszone przeze mnie poglądy na interpretację. W dyskusji...
06.10.2009
Dobre obyczaje zalecają pono, by w dyskusji ostatnie słowo miał jej inicjator, a więc w tym przypadku prof. Markowski. Proszę wybaczyć, że naruszam tę zasadę, ale oponent mój w swej replice...
06.10.2009
Choć Joseph Conrad podkreślał, że zbyteczne jest przypisywanie złu nadnaturalnego pochodzenia, gdyż człowiek sam potrafi zdobyć się na każdą niegodziwość, nawet najbardziej prozaiczne zło...

Strony