Reklama

Książka stanowi zbiór artykułów prof. Jana Woleńskiego dotyczących historii filozofii logiki i matematyki, szkoły lwowsko-warszawskiej, epistemologii oraz rozwoju dwudziestowiecznej filozofii analitycznej.

Book description: The book comprises studies pertaining to the history of the philosophy of logic and mathematics, the Lvov-Warsaw School, epistemology, as well as some key events in the development of the analytic philosophy in the 20th Century.

 


Pobierz fragment:

Historico-Philosophical Essays