Fundacja dla Archiwum

20 czerwca, w pierwszą rocznicę powołania Fundacji Tygodnika Powszechnego, w sali krakowskiej Filharmonii odbył się zorganizowany przez Fundację koncert na rzecz Archiwum Jerzego Turowicza; wystąpił znakomity pianista amerykański Kevin Kenner. Relację z koncertu już publikowaliśmy - czas teraz na innego rodzaju sprawozdanie.

Przypomnijmy najpierw, że Archiwum Jerzego Turowicza powstało w styczniu 1999, wkrótce po śmierci naszego Redaktora Naczelnego. Chodziło o ocalenie i opracowanie znajdującego się w mieszkaniu Anny i Jerzego Turowiczów przy ul. Lenartowicza ogromnego zespołu dokumentów, korespondencji, wycinków prasowych i innych świadectw z minionych 80 lat. Pasja kolekcjonerska Jerzego Turowicza i niezwykły jak na Polskę fakt, że jego papiery nigdy nie uległy zniszczeniu ani rozproszeniu, sprawiły, że powstał bezcenny zbiór ilustrujący nie tylko dzieje „Tygodnika” i naszego środowiska, ale po prostu historię kultury polskiej XX wieku.

W czerwcu 2001 Archiwum przeniesiono do nowej siedziby przy al. Słowackiego zaoferowanej przez firmę Herbewo. Porządkowanie zbiorów przyniosło stopniowo wiele rewelacyjnych znalezisk, jak rękopis niedrukowanego artykułu Karola Wojtyły z roku 1949 o Kościele w Holandii, maszynopisy stu wierszy Tadeusza Borowskiego, z których ponad trzydzieści nie było dotąd w ogóle znanych, czy rękopiśmienna książeczka wykonana przez Czesława Miłosza dla Jerzego Turowicza w styczniu 1945 roku. Niektóre ze znalezisk ogłosiliśmy już na łamach „TP”. Materiały stopniowo udostępniane są badaczom, choć prace nad porządkowaniem i katalogowaniem Archiwum, którego kustoszem jest wnuk Jerzego Turowicza Michał Smoczyński, nadal trwają.

Prace te stały się możliwe dzięki wsparciu kilku instytucji - prócz Herbewa przede wszystkim Fundacji Batorego i Polkomtelu, także wydawnictwa Znak i firmy komputerowej Progress - oraz dzięki ofiarności Czytelników „TP”, którzy zareagowali na nasz apel, przekazując, często wielokrotnie, datki na rzecz Archiwum. Dzięki koncertowi Kevina Kennera Archiwum otrzymało kwotę 10 530 zł, pozwalającą uzupełnić tegoroczny budżet i utrzymać do końca 2003 roku etat kustosza.

Archiwum od chwili powstania działało formalnie w ramach Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, teraz opiekę nad nim przejmuje Fundacja Tygodnika Powszechnego, do której statutowych celów należy dokumentowanie i archiwizowanie katolickiego życia społecznego, kulturalnego i naukowego. Wpłat na rzecz Archiwum dokonywać można odtąd na nowe konto, które podajemy poniżej; stare konto pozo-staje aktualne do końca lipca. Równocześnie chcemy regularnie udostępniać w „Tygodniku” poczynione w Archiwum odkrycia. Comiesięczną rubrykę „Z Archiwum Jerzego Turowicza” otwieramy dziś trzema listami Marii Dąbrowskiej.

Wszystkim, którzy wsparli już nasze prace, i tym, którzy zechcą wesprzeć je w przyszłości, najserdeczniej dziękujemy; listy darczyńców publikować będziemy jak dotychczas na łamach „TP”.

Adres Archiwum:

Archiwum Jerzego Turowicza
Al. Słowackiego 66/7;
30-004 Kraków tel./fax (012) 632-12-44,
e-mail: ajt@tygodnik.com.pl Konto:

Fundacja Tygodnika Powszechnego - Archiwum Jerzego Turowicza Millennium Bank S.A.
97 1160 2202 0000 0000 3410 7265


Wpłaty na Archiwum Jerzego Turowicza
lipiec 2001 - maj 2003

Darczyńcy indywidualni:

Janina Anczykowska (Gdańsk), Maria Ciemniewska (Poznań), Małgorzata Czermińska (Gdańsk), Leszek Dutka (Kraków), Tadeusz Heimrath (Wrocław), Mariusz Krzak (Sędziszów Małopolski), Eugeniusz Lubosch (Bytom), Alina i Andrzej Maleszowie (Bytom), Stanisław Mazewski, Maciej Nowicki (Góra Śląska), Anna Pietrzak (honorarium za publikację w „Przeglądzie Powszechnym”), Jan Piontek (Opole), Jadwiga Przudzik-Klepacz (Częstochowa), Teresa Rawczyńska (Kraków), Wojciech Skalmowski (Bruksela), Maciej Szałkowski (Warszawa), Elżbieta Ślusarska (Łódź), Henryk Świderski (Warszawa), Grzegorz Turnau (Kraków), Marianna Wietecka (Wrocław), Anna Maria Wolińska (Warszawa), Andrzej Woszczyk (Toruń), Anna Zasada (Częstochowa), Andrzej Zgorzelski (Gdańsk), Aleksandra Ziołecka (Jabłeczna).

W tym p. Maria Ciemniewska, Alina i Andrzej Maleszowie, Anna Maria Wolińska i Andrzej Zgorzelski - wpłaty wielokrotne.

Instytucje:

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Mogilnicki (Kraków), Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, Region Małopolski Unii Wolności.
 

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 28/2003