Reklama

06.11.2017
W ostatnim czasie pojawiło się kilka istotnych płyt z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, a następne zapowiadane są na najbliższe tygodnie i miesiące.
06.11.2017
Nawet najwięksi oponenci Nowowiejskiego w polskim środowisku nie mieli wątpliwości, że w dziedzinie organów jego wielkość jest bezdyskusyjna.
06.11.2017
Nieczęsto zdarza się możliwość uczestniczenia w narodzinach twórcy – zwłaszcza jeśli od jego śmierci mija 70 lat. Paradoks? Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego były ich pełne.
06.11.2017
Droga do polskości Nowowiejskiego zaowocowała nie tylko „Hymnem dla Polaków za granicą”, ale też ogromną liczbą pieśni chóralnych, które pomagały odzyskać tożsamość innym.
06.11.2017
Feliks Nowowiejski przyszedł na świat w miejscu szczególnym i w szczególnym czasie. Na Warmii – pograniczu kulturowym, w 1877 roku.
06.11.2017
Obok organów dla Nowowiejskiego najważniejszym środkiem wypowiedzi była orkiestra. Lecz właśnie orkiestrowa twórczość Nowowiejskiego była dotąd najsłabiej dostępna. I najsłabiej znana.
Elżbieta Nowowiejska z synem Kazimierzem, Poznań 1936 r.
06.11.2017
Stwierdzenie, że w końcu lat 30. XX wieku Nowowiejski wysunął się na czoło ówczesnych kompozytorów w Polsce, wzbudzi zapewne opory, ale ma ono silne pokrycie w partyturach.
06.11.2017
Twierdzi się, że tylko epigoni nie zauważyli zmiany dekoracji na scenie dziejów. W tle działa przyjęty schemat postępu i jego pochodna: opozycja kiczu i awangardy.
31.10.2017
Marek Zieliński, dyrektor Festiwalu: Głupota to rysa na stabilnym obrazie świata. Dzięki niej możliwy jest ruch i zmiana, a to, co początkowo wydaje się niepasujące i niezrozumiałe, może...
31.10.2017
Jest użytecznym narzędziem, bo dzięki niej możemy rozbić zamknięty i komplementarny system wiedzy, który ogranicza nasze możliwości działania i horyzonty myślenia.

Strony