Reklama

Ładowanie...

Czytania

Czytania

23.11.2003
Tytuł soborowej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym - “Radość i nadzieja" - znakomicie wyraża treść uroczystości Chrystusa Króla. Oto bowiem, na zakończenie roku...
23.11.2003
Golgota, miejsce egzekucji skazańców, na pewno nie nastrajała do rozważań o Królestwie niebieskim. Nie skłaniało do tych rozważań również grono prześmiewców, którzy ironizowali wołając:...
16.11.2003
Przejście do innego samarytańskiego miasteczka nastąpiło wówczas, gdy Apostołowie chcieli przywołać ogień z nieba, by zniszczył niewdzięcznych Samarytan. Miał on ukarać tych, którzy nie...
16.11.2003
Delectatio morosa - to łacińskie wyrażenie oznacza dosłownie uporczywe upodobanie, a stosowane bywa przede wszystkim jako określenie uporczywych i natrętnych upodobań niezbyt szlachetnej...
09.11.2003
Przez wieki to wzgórze należało do rodu Lateranów i stąd pochodzi jego nazwa. W czasach Nerona wzgórze i zabudowania stały się własnością cesarza. Na początku czwartego wieku, jeszcze przed...
09.11.2003
Spośród nielicznych wzmianek o konkretnych kobietach w Księdze Izajasza wszystkie, z wyjątkiem jednej, odnoszą się do kobiet bezimiennych. Jedyną wymienioną z imienia jest Sara, żona...
02.11.2003
Prośba Apostołów musiała zaboleć Jezusa tym bardziej, że została wyrażona na przedmieściach Jerozolimy, gdy Nauczyciel snuł rozważania nad bliską już męką. Tymczasem dwójka najbardziej...
02.11.2003
Te słowa wyjęte z wyznania wiary najlepiej wyrażają treść obu dni: Wszystkich Świętych i dnia zadusznego, czyli Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych.
28.10.2003
24-31 VIII

Strony