Reklama

Ładowanie...

Czytania

Czytania

23.05.2004
Spotykam ludzi, którzy mają pretensje, że już nie czują Boga, że gdzieś zniknął, zagubił się po drodze. Kiedyś, gdy byli młodsi, więcej się modlili, częściej chodzili na Msze w tygodniu,...
16.05.2004
Nie było to imponujące osiągnięcie apostolskie. Jerozolima przyjechała do Aten okazując maksimum otwarcia na dialog. W swym wystąpieniu na Areopagu św. Paweł cytował greckich poetów i...
16.05.2004
Pan Jezus mówi: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Tymczasem słyszę od jego uczniów: Taka jestem nerwowa, że ciągle się wściekam albo: jestem tak...
09.05.2004
Spotykam czasem ludzi, który mówią, że nie chcą dostąpić zbawienia, bo w niebie będzie nudno. Wybraliby piekło, ponieważ można tam pohulać i poswawolić. Twierdzą, że przebywanie wśród...
09.05.2004
Ezechiel to prorok groźby i zagłady, ale też pocieszenia i nadziei. W części pierwszej jego Księgi, dotyczącej sytuacji sprzed niewoli babilońskiej, prorok zwraca uwagę na winy ludu:...
02.05.2004
Kilka dni temu skończyłem czytać Pielgrzyma Paulo Coelho. Przyznam, że szczerze się wynudziłem. Kilka razy odkładałem książkę, brałem ją ponownie, by znowu odłożyć. Dobrnąłem do końca tylko...
02.05.2004
O czym można było myśleć po usłyszeniu takiego pozdrowienia? Jako pierwsza reakcja na słowa o szczególnej łasce u Boga mogły zrodzić się marzenia o życiu spokojnym i szczęśliwym. Tak jak...
25.04.2004
Jezus używa w swym pytaniu liczby mnogiej, gdyż kieruje je zarówno do Maryi, jak i do św. Józefa. Jest to ostatnie pytanie Ewangelii, w którego tle pojawia się jeszcze postać męża Matki...
25.04.2004
Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi szukającymi życiowego powołania, odkrywam w nich czasem lęk przed wolą Boga. Mówią: Boję się, że On zaprowadzi mnie tam, dokąd nie chcę; będę musiał robić...
18.04.2004
Księga nosząca imię sekretarza i przyjaciela Jeremiasza - Barucha jest zbiorem luźno powiązanych części. Istniejąca jedynie w języku greckim, a zatem deuterokanoniczna, najprawdopodobniej...

Strony