Reklama

Czytania

Czytania

14.12.2003
Doprawdy, jest to “nierządne królestwo i zginienia bliskie, gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsce, ale wszystko złotem kupić trzeba!". Rzecz nie dotyczy wyłącznie...
07.12.2003
Wielkość Jana Chrzciciela przejawiała się w tym, iż potrafił znikać, schodząc na drugi plan po to, aby pełniej było widać Chrystusa. Wskazując całym swym życiem na przychodzącego Mesjasza,...
07.12.2003
Od czasu, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, a Herod tetrarchą Galilei, Bóg przechadza się po ludzkich ścieżkach. Szuka na bezdrożach zagubionych owieczek, nieustannie spieszy do...
30.11.2003
Księga Izajasza, mówiąc o zapewnieniu wolności i chwały przez Jahwe dla Jego narodu, jednocześnie zapowiada upokorzenie wrogich mu ludów. Uosobieniem tych narodów jest Edom: “Ukaże się...
30.11.2003
Pytasz, po co adwent. Dlaczego terroryzować ludzi koniecznością przeżywania pamiątki przyjścia Jezusa właśnie teraz, w grudniu. Po co zmuszać ich do chodzenia na roraty, odmawiania sobie...
23.11.2003
Tytuł soborowej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym - “Radość i nadzieja" - znakomicie wyraża treść uroczystości Chrystusa Króla. Oto bowiem, na zakończenie roku...
23.11.2003
Golgota, miejsce egzekucji skazańców, na pewno nie nastrajała do rozważań o Królestwie niebieskim. Nie skłaniało do tych rozważań również grono prześmiewców, którzy ironizowali wołając:...
16.11.2003
Przejście do innego samarytańskiego miasteczka nastąpiło wówczas, gdy Apostołowie chcieli przywołać ogień z nieba, by zniszczył niewdzięcznych Samarytan. Miał on ukarać tych, którzy nie...
16.11.2003
Delectatio morosa - to łacińskie wyrażenie oznacza dosłownie uporczywe upodobanie, a stosowane bywa przede wszystkim jako określenie uporczywych i natrętnych upodobań niezbyt szlachetnej...

Strony