Reklama

Czytania

Czytania

09.11.2003
Przez wieki to wzgórze należało do rodu Lateranów i stąd pochodzi jego nazwa. W czasach Nerona wzgórze i zabudowania stały się własnością cesarza. Na początku czwartego wieku, jeszcze przed...
09.11.2003
Spośród nielicznych wzmianek o konkretnych kobietach w Księdze Izajasza wszystkie, z wyjątkiem jednej, odnoszą się do kobiet bezimiennych. Jedyną wymienioną z imienia jest Sara, żona...
02.11.2003
Prośba Apostołów musiała zaboleć Jezusa tym bardziej, że została wyrażona na przedmieściach Jerozolimy, gdy Nauczyciel snuł rozważania nad bliską już męką. Tymczasem dwójka najbardziej...
02.11.2003
Te słowa wyjęte z wyznania wiary najlepiej wyrażają treść obu dni: Wszystkich Świętych i dnia zadusznego, czyli Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych.
28.10.2003
24-31 VIII
28.10.2003
28 IX-5 X
26.10.2003
W kanonie Pisma św. nie ma żadnej księgi prorockiej spisanej przez kobietę. Nie znaczy to, że kobiety nie były prorokiniami, ani też, że w Biblii nie zostają tak nazwane. Dzisiejszy...
26.10.2003
Liturgia kontynuuje lekturę Listu do Hebrajczyków. Czytamy o Arcykapłanie, który jest z ludzi brany i ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. Te słowa, skierowane do chrześcijan,...
19.10.2003
Nie przyjął napoju łagodzącego ból; przyjął natomiast pomocną dłoń Szymona Cyrenejczyka. Zgodził się skorzystać z jego pomocy, aby donieść do wyznaczonego celu belkę krzyża. Swą słabością...
19.10.2003
List do Hebrajczyków, zgodnie z tytułem, skierowany jest do Żydów. Są to Żydzi bardzo przywiązani do swojej tradycji, najprawdopodobniej grupa kapłanów ze świątyni jerozolimskiej. Zresztą,...

Strony