Reklama

Czytania

Czytania

23.01.2006
"Czego od nas chcesz, Jezusie z Nazaretu? Nauka twoja i twoich uczniów jest melodią przeszłości, pachnie średniowiecznym ciemnogrodem...
16.01.2006
Nawrócenie najczęściej kojarzy się z porzuceniem grzechu, tak jak w przypadku Niniwitów, którzy zmienili swoje postępowanie pod wpływem przepowiadania proroka Jonasza. Spróbuj jednak...
09.01.2006
---ramka 403604|prawo|3---Spotykam czasem ludzi, którzy się żalą, że ich modlitwa to monolog. Przemawiają do Boga, który milczy. Gdy wspominam, że słowa skierowane do nich przez Boga mogą...
04.01.2006
---ramka 403604|prawo|3---Moi starsi bracia opowiadali, że w latach stalinowskich wysocy funkcjonariusze partyjni pisali do rodzinnych parafii, żądając wykreślenia z ksiąg parafialnych...
04.01.2006
Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa,nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.J 1, 29.
01.01.2006
Był czas, że Maryja należała dla mnie do innej kategorii bytów. Takie postępowanie, jak przyzwolenie na Boże wezwanie czy zachowywanie w sercu słów Chrystusa, zdawało się przekraczać moje...
01.01.2006
Namaszczenia olejem należały do życia codziennego starożytnego Wschodu. Stosowano je dla higieny osobistej i w celach kosmetycznych. Jako powitanie gości. Namaszczano chorych, ale też...
25.12.2005
Im dłużej wczytuję się w ewangeliczne teksty mówiące o narodzeniu Jezusa, tym bardziej nie mogę się nadziwić pasterzom, którzy trafili do Betlejem, bo Anioł zwiastował im wielką radość, że...
18.12.2005
Relację o męce i śmierci Jezusa poprzedza św. Marek opisem szeregu sporów i wydarzeń, z których zaskakująco wiele wiąże się ze sprawą pieniędzy: bogaty człowiek, któremu jednego tylko...
18.12.2005
W najbliższych dniach, konkretnie 22 grudnia, będziemy obchodzić 789. rocznicę zatwierdzenia zakonu kaznodziejskiego przez Honoriusza III. Niedawno, studiując życiorys św. Dominika,...

Strony