Reklama

Czytania

Czytania

06.06.2004
Księga Ezechiela należy do najtrudniejszych w Starym Testamencie. Przede wszystkim z racji wielości, wieloznaczności i głębi stosowanych przez autora alegorii, metafor, przypowieści. Prorok...
30.05.2004
Skoro pytasz, jak działa Duch Święty, opowiem Ci o Nim na przykładzie Mariusza. Ma on opinię znakomitego tancerza, a każdej dziewczynie, która z nim tańczy, wydaje się, że jest doskonałą...
30.05.2004
Ziemska misja Jezusa zaczynała się wśród stepów Betlejem; kończy się na drodze prowadzącej ku Betanii. Betania pojawia się dyskretnie, jako wprowadzony subtelnie element odległego tła....
23.05.2004
Zmagając się z kwestią winy swego narodu, Ezechiel rozbudowuje najdłuższą alegorię Starego Testamentu - wyrocznię o Jerozolimie jako córce i oblubienicy. Jerozolimę symbolizowaną przez...
23.05.2004
Spotykam ludzi, którzy mają pretensje, że już nie czują Boga, że gdzieś zniknął, zagubił się po drodze. Kiedyś, gdy byli młodsi, więcej się modlili, częściej chodzili na Msze w tygodniu,...
16.05.2004
Nie było to imponujące osiągnięcie apostolskie. Jerozolima przyjechała do Aten okazując maksimum otwarcia na dialog. W swym wystąpieniu na Areopagu św. Paweł cytował greckich poetów i...
16.05.2004
Pan Jezus mówi: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Tymczasem słyszę od jego uczniów: Taka jestem nerwowa, że ciągle się wściekam albo: jestem tak...
09.05.2004
Spotykam czasem ludzi, który mówią, że nie chcą dostąpić zbawienia, bo w niebie będzie nudno. Wybraliby piekło, ponieważ można tam pohulać i poswawolić. Twierdzą, że przebywanie wśród...
09.05.2004
Ezechiel to prorok groźby i zagłady, ale też pocieszenia i nadziei. W części pierwszej jego Księgi, dotyczącej sytuacji sprzed niewoli babilońskiej, prorok zwraca uwagę na winy ludu:...

Strony