Reklama

Czytania

Czytania

26.03.2012
Rabi Eliezer, syn Jakuba, mawiał: Kto wypełnia choć jedno przykazanie, zdobywa sobie jednego orędownika; a kto popełnia choćby jeden grzech, nabywa sobie jednego przeciwnika. Pokuta i dobre...
26.03.2012
Dziś nie o słowach, lecz o znakach.
26.03.2012
Najpierw Piotr Apostoł udaje, że nie rozumie, o co w tej całej sprawie chodzi. Po chwili przysięga i zaklina się na wszystkie świętości, że nigdy w życiu nawet nie widział Aresztanta, a co...
26.03.2012
1 – 8 IV
19.03.2012
Rabin Lewitas, przywódca z Jawne, nauczał: Ze wszystkich sił staraj się być bardzo skromny, bo nadzieją człowieka jest robactwo. (4, 4)
19.03.2012
Kiedy piszę te słowa, trwa jeszcze Zjazd Gnieźnieński. Gniezno urodziło się z charyzmatu, z osobowości i męczeństwa św. Wojciecha.
19.03.2012
Do niedawna we wszystkich kościołach, obecnie tylko w niektórych, zasłaniano kirem przede wszystkim krzyże, a czasami również obrazy.
19.03.2012
25 III – 1 IV 2012
12.03.2012
On [ben Azaj] mówił: Nie pogardzaj żadnym człowiekiem i nie lekceważ żadnej rzeczy, bo nie ma człowieka, który by nie miał swojej go-dziny, i nie ma rzeczy, która nie miałaby swojego...
12.03.2012
Najgroźniejszym wrogiem dla religii, a zatem i dla Kościoła, jest ateizm i ateista, i spokrewniony z nimi liberalizm i liberał.

Strony