Reklama

Czytania

Czytania

06.02.2012
Wszystko na większą chwałę Bożą, znamy to zawołanie, zwłaszcza ci, którzy w jakiś sposób są związani z religijnością Ignacego z Loyoli czy z jezuickim stylem myślenia i postępowania.
06.02.2012
12 – 19 II
30.01.2012
Rabi Chanina ben Teradjon uczył: [Jeśli] dwóch siedzi, a nie dzielą się słowami Tory, to jest to zgromadzenie szyderców, jak jest napisane: „W zgromadzeniu szyderców nie zasiada” (Psalm 1,...
30.01.2012
Taki tytuł nosi adhortacja Benedykta XVI, podsumowująca II Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Afryki. Papież podpisał ją w Beninie, 19 listopada 2011 roku; obecnie dotarła do rąk...
30.01.2012
Ktoś wreszcie się odważył i powiedział, a był to dziennikarz zagraniczny, że wcale nie jesteśmy znowu tacy biedni, jak się nam wydaje.
30.01.2012
5 – 12 II
23.01.2012
Akawja ben Mahalalel powiada: Miej na uwadze trzy rzeczy, a unikniesz grzechu. Pamiętaj, z czego powstałeś, dokąd podążasz i przed kim zdasz w przyszłości rachunek.
23.01.2012
W ubiegłą sobotę słuchaliśmy dwuzdaniowej Ewangelii: „Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby...
23.01.2012
Nie, do kamienowania fałszywych proroków nie będę nawoływał, choć był czas, kiedy takich fałszerzy uśmiercaliśmy na różne sposoby. Wszyscy pospołu – katolicy, protestanci, prawosławni.
23.01.2012
(29 I – 5 II)

Strony