Reklama

Czytania

Czytania

13.02.2006
Poszukiwaniu kobiet w Ewangelii według św. Łukasza towarzyszą sprzeczne wrażenia, wzmagane przez spory biblistów. Z jednej strony Łukasz korzysta ze źródeł nieznanych Markowi i Mateuszowi,...
13.02.2006
Jak myślisz, "cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: »Odpuszczają ci się twoje grzechy«, czy też powiedzieć: »Wstań, weź swoje łoże i chodź«?. Odpowiedzi na to pytanie możesz...
06.02.2006
Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie... i pochwyciwszy go wrzucili do studni. Studnia ta była pusta i pozbawiona wody. Rdz 37, 23n.
06.02.2006
To było nieposłuszeństwo. Trędowaty najpierw podszedł do Jezusa i "upadając na kolana, prosił Go: »Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić«. Jezus "zdjęty litością, wyciągnął...
30.01.2006
Niektórzy mówią, że problemem polskiego Kościoła jest Radio Maryja i jego polityczne flirty z nową władzą. Inni - że ludzie popierający wywrotowe poglądy księdza, który wystąpił z zakonu...
23.01.2006
"Czego od nas chcesz, Jezusie z Nazaretu? Nauka twoja i twoich uczniów jest melodią przeszłości, pachnie średniowiecznym ciemnogrodem...
16.01.2006
Nawrócenie najczęściej kojarzy się z porzuceniem grzechu, tak jak w przypadku Niniwitów, którzy zmienili swoje postępowanie pod wpływem przepowiadania proroka Jonasza. Spróbuj jednak...
09.01.2006
---ramka 403604|prawo|3---Spotykam czasem ludzi, którzy się żalą, że ich modlitwa to monolog. Przemawiają do Boga, który milczy. Gdy wspominam, że słowa skierowane do nich przez Boga mogą...
04.01.2006
---ramka 403604|prawo|3---Moi starsi bracia opowiadali, że w latach stalinowskich wysocy funkcjonariusze partyjni pisali do rodzinnych parafii, żądając wykreślenia z ksiąg parafialnych...
04.01.2006
Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa,nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.J 1, 29.

Strony