Reklama

Czytania

Czytania

20.03.2006
Scena Nawiedzenia, a więc spotkania dwóch kobiet - Elżbiety i Maryi - zakorzeniła się głęboko w życiu Kościoła, głównie dzięki obecności w jego codziennej modlitwie. Modlimy się z Elżbietą...
20.03.2006
Teraz jest inaczej! - to była pierwsza myśl, która zrodziła się we mnie po przeczytaniu zdań mówiących, że "światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność...
13.03.2006
Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob....Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu.Hi 1: 1, 3.
13.03.2006
Przyzwyczaiłeś się zapewne do obrazu Chrystusa cichego i pokornego. Nic dziwnego: wszak co niedzielę słyszysz o Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata, i możesz skojarzyć te słowa z...
06.03.2006
Nie ma chyba tekstu biblijnego o kobiecie, który doczekałby się tylu komentarzy, co Zwiastowanie Maryi. Nie jest to jednak fragment, w którym Maryja odgrywa kluczową rolę, bo najważniejszy...
06.03.2006
Fragment Księgi Rodzaju mówiący o Abrahamie, któremu Bóg rozkazał złożyć na górze Moria ofiarę z jedynego syna, zawsze prowokował mnie do postawienia pytania, dlaczego Jahwe zmusił go do...
27.02.2006
Salmon był ojcem Booza, a matką byłaRachab, Booz był ojcem Obedaa matką była Rut. Mt 1, 5.
27.02.2006
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu możesz się spodziewać opowieści o potrójnym kuszeniu Jezusa. Gdy usłyszysz fragment Ewangelii św. Marka, przekonasz się, że w odróżnieniu od Mateusza i...
21.02.2006
Jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? Łk 15, 8.
20.02.2006
Ciekawe, że święty Paweł głosił: "Litera zabija, Duch zaś ożywia, skoro znał zapewne słowa Jezusa: "Nie przyszedłem znieść Prawa, ale je wypełnić. Mógłbyś zatem postawić...

Strony