Reklama

Czytania

Czytania

03.01.2014
W domu Korneliusza Piotr Apostoł, chcąc uzasadnić prawdziwość swojego kazania, powołuje się na to, co działo się w Galilei po chrzcie, który głosił Jan.
03.01.2014
12 – 19 stycznia
27.12.2013
Sto dwadzieścia lat Noe wraz z synami budował arkę z drzewa Gofer.
27.12.2013
W związku z trwającą od dłuższego czasu wymianą zdań (bo przecież nie dialogiem!) na temat gender nasuwa mi się wiele pytań, z których trzy ośmielę się zadać.
27.12.2013
Na wygnaniu w Egipcie, gdzie ze względów politycznych znalazła się Święta Rodzina, Józef usłyszał w końcu od Bożego posłańca: „»Wstań, zabierz Dziecko i Jego matkę, i wracaj do ziemi...
27.12.2013
5 – 12 stycznia
16.12.2013
22 XII 2013 – 5 I 2014
16.12.2013

Noe

Noe został obdarzony wyjątkowym wyróżnieniem. Był, jak czytamy w Księdze, człowiekiem prawym i nieskazitelnym w swoim pokoleniu.
16.12.2013
Ponoć w noc wigilijną bydlątka szlachetniejszej proweniencji – krowy, konie, dawniej też woły – przemawiają ludzkim głosem.
16.12.2013
Z niezwykłą mocą przemówiła ostatnio do mnie Jezusowa przypowieść o minach (Łk 19, 11-27) – jedna z tych, które dotyczą Królestwa Bożego – a więc centralnego przesłania (Kerygmatu!) Jezusa.

Strony