Reklama

19.09.2017
Podwyższenie Krzyża. Ewangelia przywołuje „klasyczny” tekst nowej (i każdej) ewangelizacji: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,...
19.09.2017
(24 IX – 1 X)
19.09.2017
Kto wypełnił swe pożądanie, uzyskawszy to, do czego dążył – jeśli nie skieruje się ku innemu pożądaniu – okazuje się pusty. A jeśli znowu je wypełni, ponownie staje się próżny (…). I tak...
19.09.2017
Siedem lat i sześć miesięcy panował Dawid nad Domem Judzkim. Namaszczono go w Hebronie, dokąd wcześniej skierował go Najwyższy. Izrael zaś miał nadal swojego króla, a był nim syn Saula...
19.09.2017
Ni stąd, ni zowąd, przy różnych okazjach, nachodzą nas wątpliwości: a tak naprawdę to dlaczego jestem wierzący? Natomiast prezbiterzy i zakonnicy stają wobec dodatkowego pytania: co mnie...
11.09.2017
Poległ Jonatan. Poległ Saul. Śmiertelnie raniony przez filistyńskich łuczników, prosił giermka, by go dobił.
11.09.2017
17 – 24 września
11.09.2017
Kto się nie pomnaża, ten się umniejsza, bo miłość, gdy jest prawdziwa, niepodobna, sądzę, by nie rosła ciągle. Teresa z Ávili [[{"fid":"52184","view_mode":"default","fields":{"format...
11.09.2017
Dwa razy w te wakacje liturgia przyniosła nam Jezusową przypowieść o roztropnych i nieroztropnych pannach (pierwszy raz we wspomnienie św. Edyty ­Stein; drugi raz we wspomnienie bł....
11.09.2017
Apostoł Paweł mówi: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do...

Strony