Reklama

Bartoszewski: stulecie urodzin

Władysław Bartoszewski, 2011 r. / FOT. Jacek Turczyk / PAP

„Kiedy wyszedłem z Auschwitz, ks. Jan Zieja powiedział mi mniej więcej tak: „Nie po to ocalałeś, żeby cieszyć się życiem. Czy uważasz, że jest wszystko w porządku? Była wola Boża, żebyś poznał sprawy, to teraz będziesz świadkiem. Masz dawać świadectwo i pomagać ludziom" – tak mówił o sobie w 2007 r. Władysław Bartoszewski w wywiadzie przeprowadzonym przez ks. Adama Bonieckiego.

Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, działaczem „Żegoty", uczestnikiem, a potem historykiem Powstania Warszawskiego, działaczem na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego, dyplomatą, politykiem. 19 lutego przypada setna rocznica jego urodzin. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa serwis specjalny.

Wszystkie artykuły

07.02.2007
Władysław Bartoszewski mógłby być członkiem kilkudziesięciu różnych związków weteranów i represjonowanych. Nie należy do żadnego, bo, jak mówi, nie ma czasu. Zawsze wyprzedzał piasek...
02.10.2005
20 września 2005 r. zmarł w Wiedniu Szymon Wiesenthal. Pochowany został - zgodnie ze swą wolą - w Izraelu. Znałem go przez 40 lat, a od 25 lat uważaliśmy się za przyjaciół.
31.07.2005
Z odejściem Stanisława Stommy straciliśmy w Polsce ostatniego przedstawiciela klasy politycznej tego pokolenia i tego formatu. Jego nazwisko z pewnością przetrwa próbę historii, a biografia...
02.01.2005
20 grudnia, na cmentarzu parafialnym w Bonn-Küdinghoven pożegnano naszego niemieckiego przyjaciela Vincensa Lisska. Zmarł przedwcześnie, po długiej i ciężkiej chorobie.
21.11.2004
Ze względu na wagę jerozolimskiego sympozjum Poświęcenie i humanizm czuję się w obowiązku sformułować kilka korygujących i uściślających uwag do relacji p. Andrzeja Niziołka Polskie drzewka...
05.09.2004
Jaką postawę zajęła inteligencja wobec zbrodniczego zła dziejącego się podczas okupacji niemieckiej na ziemiach polskich? Chciałbym zabrać głos nie tyle w sprawie, co do której nie ma...
18.07.2004
Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej uzyskaliśmy największą szansę od czasów Jana Sobieskiego, by stać się ważnym krajem Europy. Trudno jednak ukryć, że w ostatnim czasie polityczne...
21.03.2004
Kardynał Franz König był chyba drugim pod względem starszeństwa żyjącym kardynałem naszego Kościoła. Wyróżniał go jednak nie sędziwy wiek, ale niezwykła rola i aktywność. Był może...
18.05.2003
Rozmowa z Władysławem Bartoszewskim, b. ministrem spraw zagranicznych
06.01.2002
O dziedzictwie stanu wojennego rozmawiają Władysław Bartoszewski, Adam Michnik i abp Józef Życiński. Wprowadzenie: Jan Nowak Jeziorański

Strony

Trudno napisać krótki tekst o Władysławie ­Bartoszewskim. Trudno, bo samo wyliczenie jego zaangażowań, funkcji, pełnionych misji, tematów jego publikacji itd. byłoby na krótki tekst zbyt obszerne.