Reklama

Teolożka i publicystka a od listopada 2020 r. felietonistka „Tygodnika Powszechnego”. Zajmuje się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim oraz teologią feministyczną. Studiowała na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Debiutowała dziennikarsko w „Tygodniku” tekstem „Piwnice wciąż gniją” o księgarni Antyk, gdzie w podziemiach kościoła sprzedawano antysemickie publikacje. Na co dzień pracuje w Forum Dialogu, organizacji zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim, której jest wiceprezeską. Autorka książek „Kościół kobiet” (2015) oraz „Emacypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół” (2018).

Kontakt z autorką: radzik@tygodnik.com.pl

Artykuły

15.01.2007
Skoro judaizm jest dla chrześcijan - jak mówił Jan Paweł II - "rzeczywistością wewnętrzną, rozważanie choć raz do roku, co to dla nas znaczy, jest istotne dla każdego katolika.
27.11.2006
Podczas niedawnej konferencji na temat AIDS w Toronto, w trakcie ekumenicznej debaty zabrakło muzułmanów i katolików, którzy nie podzielają spojrzenia większości na metody walki z chorobą....
25.09.2006
Formacja czy informacja? Ten dylemat można by rozstrzygnąć, przywracając katechizację parafii, przekazywanie wiedzy pozostawiając szkole.
05.06.2006
Zbieramy się o siódmej rano na jeszcze pustym krakowskim Rynku. Dopiero ustawieni w ósemkach i czwórkach jesteśmy się w stanie zmieścić. Szmer ciekawości przemyka szeregi: ilu nas jest?...
25.01.2006
Odkąd centralne obchody Dnia w 2004 r. zagościły w Poznaniu, utarł się dobry zwyczaj, że trwają tydzień. Tak było i w tym roku w Kielcach. W roku dla miasta szczególnym, bo 4 lipca przypada...
05.04.2005
18 stycznia 2005 r. na audiencję u Jana Pawła II przybyło 160 rabinów. Poprzez przyjazd do Watykanu chcemy powiedzieć: »dziękujemy« - mówił jeden z nich. To nie było pierwsze spotkanie...
03.10.2004
Kiedy wyjeżdżał do Rzymu, biskup Kominek polecił mu odmawiać różaniec i przestrzegał przed oglądaniem się za młodymi Włoszkami. Wtedy, w 1961 r., miasto ogarniała już soborowa gorączka.
02.05.2004
Niektórzy są przekonani, że Marsz Żywych to piękna uroczystość i niezwykła szansa spotkania. Młodzi Żydzi i Polacy idą razem w milczeniu z Auschwitz do Birkenau czcząc pamięć ofiar i...
25.01.2004
Pielgrzymujące od siedmiu lat po stolicach diecezji centralne obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce mają wprowadzić soborową świadomość w kościelną codzienność. Ten dzień to...
04.01.2004
To był piękny taniec, łączący harmonijne ruchy oraz proste i czytelne gesty. Tylko muzyka zabrzmiała nieco obco, z egzotyczną melodią i niezrozumiałymi, hebrajskimi słowami. Właściwie nie...

Strony