Reklama

Teolożka i publicystka a od listopada 2020 r. felietonistka „Tygodnika Powszechnego”. Zajmuje się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim oraz teologią feministyczną. Studiowała na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Debiutowała dziennikarsko w „Tygodniku” tekstem „Piwnice wciąż gniją” o księgarni Antyk, gdzie w podziemiach kościoła sprzedawano antysemickie publikacje. Na co dzień pracuje w Forum Dialogu, organizacji zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim, której jest wiceprezeską. Autorka książek „Kościół kobiet” (2015) oraz „Emacypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół” (2018).

Kontakt z autorką: radzik@tygodnik.com.pl

Artykuły

12.07.2011
Dziwne jest miejsce kobiety w Kościele. Centralno-marginalne. Są wszędzie, ale ich nie ma. Ciągle o nich mowa, ale nie mają głosu.
28.06.2011
Czy można w jednym miasteczku pielęgnować pamięć o zabitych Żydach i o odpowiedzialnym za ich śmierć partyzancie? Czy klezmerska muzyka rozbrzmiewać będzie przed poświęconą mu tablicą...
28.06.2011
Czy można w jednym miasteczku pielęgnować pamięć o zabitych Żydach i o odpowiedzialnym za ich śmierć partyzancie? Czy klezmerska muzyka rozbrzmiewać będzie przed poświęconą mu tablicą...
10.05.2011
Przez uchylone drzwi zobaczyłam biało-czerwoną flagę i pień brzozy. Dalej nie weszłam. Wielkosobotnia wizyta w mojej nowej parafii.
19.04.2011
Kazał przygotować ucztę. Jednak ewangeliści są w sporze, czy to była wieczerza sederowa, jaką znamy z judaizmu (Mateusz, Marek, Łukasz), czy inna, wcześniejsza (Jan).
19.04.2011
To się nie przydarzyło tylko naszym ojcom, apostołom, lecz przydarza się nam - wierzącym, że grób jest pusty. Można ułożyć tamtą opowieść we własną.
12.04.2011
W tym roku znów zbiegną się te dwa dni: rocznica wybuchu powstania i dzień paschalnego sederu. Słowa o niewolnictwie, Bogu, który z niego wybawia, nadziei i dziękczynienie zabrzmią w...
01.03.2011
Te niepożądane i złe upadki, które przydarzają się księżom i pozwalają im dojrzewać, miały swoje imiona, zapach, kolor włosów. W obrazie księdza stojącego przed Bogiem i załatwiającego te...
15.02.2011
Kościelny kalendarz umieszcza go pod datą 23 lutego jako patrona, do którego zwracamy się nękani czerwonką lub bólem ucha. W ikonografii jest biskupem stojącym przy stosie - tak bowiem...
11.01.2011
Dziewictwo oznaczało dla kobiet wolność. Wykluczało je z przestrzeni, którą był dom, a wyłącznie w nim starożytny grecko-rzymski świat widział miejsce kobiet.

Strony