Reklama

Ładowanie...

Dziennikarz zajmujący się Europą Wschodnią, redaktor dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. Autor książki „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium”, Czarne 2018.  Za wydany w 2020 r. reportaż „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” otrzymał podwójną nagrodę Nike 2021.

Artykuły

04.08.2014
Jak narody pamiętają o I wojnie światowej? Poniżej mówią o tym „Tygodnikowi Powszechnemu” historycy z różnych krajów Europy.
01.06.2014
Mistrzostwa? Niewiele zmieniły. Wcześniej milicja chodziła trójkami: śmialiśmy się, że jeden umie pisać, drugi czytać, trzeci liczyć. Teraz chodzą w czwórkę. Może czwarty zna jakiś język?
16.12.2013
Władimir Bukowski: Kiedy człowiek po raz pierwszy głośno wyrażał swój sprzeciw wobec systemu, następował dla niego trudny okres przejściowy – większość dotychczasowych przyjaciół odsuwała...
13.10.2013
Mariusz Wołos: Kiedy w 1922 r. zamordowano prezydenta Gabriela Narutowicza, Piłsudski wiedział najpewniej już wówczas, że w naszym kraju demokracja niekoniecznie musi się udać. Stąd pytanie...
13.10.2013
Aleksander Smolar: Warszawa stała się partnerem poważnym i przewidywalnym. Przez pierwsze lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej nie istnieliśmy na intelektualnej mapie polityków z Berlina...
03.09.2013
Bezdomne, bezbronne i głodne, fuczące ze złości jeże tuptają przez Polskę wzdłuż i wszerz. Choć są pod ochroną, nikt ich nie chroni.
18.08.2013
Okazało się, że 800 kilometrów polsko-czeskiego sąsiedztwa to za mało, żeby razem z granicami państwowymi zaczęły zanikać te w ludzkich głowach. Są jednak tacy, którzy temu procesowi chcą...
03.05.2013
Gdy rozpadały się Sowiety, zaczęli napływać z południa. Proponowali kazachskim chłopcom naukę za granicą, wielki świat: Turcja, Emiraty, Egipt. Młodzi jechali. Wracali z obłędem w oczach.
05.11.2012
Przeszło sto lat temu, na zachodnim pograniczu Imperium Rosyjskiego, Ludwik Zamenhof stworzył nowy język. Był przekonany, że narody walczą ze sobą, ponieważ nie potrafią się porozumieć....
08.10.2012
Nowa Amerika rozciąga się od Szczettistan po Schlonsk. Na północy kończy się mniej więcej na Poznaniu, a na południu na Berlinie – nowoamerikańskie mapy są odwrócone, centrum wylądowało na...

Strony