Reklama

Artykuły

29.04.2008
S. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty "Chleb Życia":Żyjmy skromnie i dzielmy się zaoszczędzonym.Ubogimi środkami można zmieniać świat. A gdy w naszej pomocy uczestniczy jak...
06.03.2006
Tegoroczne wielkopostne rekolekcje poświęcamy siedmiu grzechom głównym: pysze, chciwości, nieczystości, zazdrości, nieumiarkowaniu, gniewowi i lenistwu. W tradycji religijnej zostały one...
19.12.2004
To nie chrześcijaństwo stwarza warunki do rozkwitu przemocy. To odrzucenie lub wybiórcze przyjmowanie zasad Ewangelii sprawia, że nasz świat staje się powoli dżunglą.
11.05.2003
W listopadzie 2002 r. zmieniono podział administracyjny Warszawy, likwidując gminy, które do tej pory wspierały finansowo działalność na rzecz ludzi bezdomnych. Do tego w planach budżetu na...

Strony