Reklama

Ładowanie...

Artykuły

Roman Kuźniar
23.06.2015
KATARZYNA TRACZ: Czy zanik instynktu geopolitycznego w Europie nie oznacza zaniku instynktu samozachowawczego?ROMAN KUŹNIAR: Europa ma bardzo złe doświadczenia z geopolityką sięgające...
08.09.2014
Roman Kuźniar, doradca prezydenta RP ds. międzynarodowych: Moskwa nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo potrafi sobie zaszkodzić. Zawsze zrobi coś, co uwiarygadnia nasze argumenty.
16.09.2013
Prof. Roman Kuźniar: Analityk musi znać swoje miejsce – on doradza, ale to polityk podejmuje decyzje. Czasem – my analitycy – boleśnie odczuwamy, że mieliśmy taki wspaniały pomysł, a został...
05.06.2012
Roman Kuźniar, doradca prezydenta: Na naszych oczach dochodzi do wyłamywania się Unii Europejskiej – podobnie jak całej sceny globalnej – z dotychczasowych form organizacji.
20.03.2012
Roman Kuźniar, doradca prezydenta RP ds. międzynarodowych: W Afganistanie utraciliśmy kontakt z rzeczywistością. Proponowaliśmy Afgańczykom nasze rozwiązania za wszelką cenę, chcieliśmy...
02.05.2011
Prof. Roman Kuźniar, politolog, doradca prezydenta Polski ds. międzynarodowych: Osama bin Laden był postacią symboliczną, był jakby prorokiem islamskiego terroryzmu. W najbliższym czasie...
09.10.2005
Wartość i uroda Unii to unikalny, niepowtarzalny porządek międzynarodowy osadzony na fundamencie wspólnych standardów i polityk. Tak jest, lecz tak być nie musi, bo nie ma żadnej siły...
26.06.2005
Wszyscy się zgadzamy, że gdyby ONZ nie było, trzeba by ją wymyślić. Wszyscy też wiemy, że gdyby ją tworzono dzisiaj, wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale to wcale nie znaczy, że lepiej:...
08.05.2005
Ostatnie lata doprowadziły do najpoważniejszego kryzysu między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Mówi się wręcz o kryzysie zachodniej tożsamości. Tymczasem odbudowa jedności Zachodu leży w...
11.01.2004
Z chwilą podpisania traktatu akcesyjnego przestano w Polsce cenić Europę. To nastawienie pokazała rozpętana w drugiej połowie ubiegłego roku przez polityków i znaczącą część komentatorów...

Strony