Reklama

Artykuły

26.10.2013
Jest dwa razy starszy niż miesięcznik „W drodze”, który założył czterdzieści lat temu. Trudno przecenić zasługi o. Marcina Babraja w dziedzinie dialogu religii z kulturą w trudnych dla...
04.05.2013
Ks. Adam Boniecki na tych łamach zauważył: „Sensacja! Biskup Mering odpowiada w »Tygodniku« ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu”. Rzeczywiście, to, co w Polsce jest sensacją, gdzie indziej jest...
29.12.2012
Ks. prof. Tomáš Halík: Wiara indywidualistyczna często charakteryzuje poszukujących. Czy to się Kościołowi podoba, czy też nie, będzie się ona upowszechniać i spowoduje zmianę relacji...
06.02.2007
Cytowała często fraszkę, którą napisała jako epitafium na swój nagrobek. "Dlaczego on taki rozkopany, tu leży Feldman, która zamiast spoczywać, znowu się wierci.