Reklama

Artykuły

29.06.2020
Szymon Malinowski, fizyk atmosfery: Co 25-30 lat podwajamy zużycie środowiska. Za połowę tego zużycia odpowiada pokolenie, którego jestem przedstawicielem. Kierujemy się w stronę przepaści...
14.06.2015
„TP” 24 / 2015
18.01.2015
„TP” 2 / 2015
19.05.2014
„TP” 20 / 2014
21.01.2013
Prof. Jerzy Hausner: Siła sztuki i kultury pochodzi z otwarcia na społeczeństwo, wejścia w interakcję, która jest procesem zmiany, procesem awansu kulturowego jednostek i wspólnoty.