Reklama

Artykuły

20.04.2020
Słodki Boże, od wewnątrz rozpalony, od zewnątrz kwitnący! MECHTYLDA Z MAGDEBURGA [[{"fid":"73675","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0...
27.05.2019
Brat zapytał abba Sisoesa: „Dlaczego namiętności nie odchodzą ode mnie?”. Starzec odrzekł: „Ich narzędzia są w tobie; ale oddaj im ten zastaw, a pójdą sobie”. PIERWSZA KSIĘGA STARCÓW...
15.04.2019
Im bardziej poznajemy Boga jako Jedno, tym bardziej poznajemy Go jako wszystko. [[{"fid":"65512","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][...
26.02.2018
Poznali swego Stworzyciela, albowiem stali się harmonią. ODY SALOMONA Czytamy świat odwrotnie i mówimy, że nas zwodzi. RABINDRANATH TAGORE
19.06.2017
Ilekroć dążenie woli człowieka wznosi się do Boga bez żadnego pośredniego przedmiotu, gdy nie zostało wzbudzone przez żadną określoną myśl, wówczas zasługuje na życie wieczne. Z „LISTU O...
12.06.2017
Miłość do Boga jest czysta, kiedy radość i cierpienie budzą w nas równą wdzięczność. SIMONE WEIL Każdy jest na tyle nieszczęśliwy, na ile się za takiego uważa. SENEKA
28.05.2017
Słowo posługując się cielesnym głosem (…) wzywa do siebie tych, którzy są ciałem, ażeby ukształtować ich najpierw Słowem, które stało się ciałem, a następnie wznieść ich do oglądania samego...
21.05.2017
Kiedy zaś gniew chce rozpalić moje schronienie, spoglądam na dobroć Boga, której nigdy nie tknęła złość.HILDEGARDA Z BINGENW miłości dopełnia się istnienie Boga, które On widzi w nas i w...
07.05.2017
Rzekł Starzec: „Jeśli człowiek pełni wolę Boga, w jego wnętrzu w każdym czasie trwa słowo wołające”.Z APOFTEGMATÓW ETIOPSKICHJakże trudno odnaleźć tę chwilę, która pozwala człowiekowi...
14.04.2017
On pozostaje od nas z daleka, bo gdyby się do nas zbliżył, my przestalibyśmy istnieć. Czeka On, aż pójdziemy ku Niemu i znikniemy. SIMONE WEIL Czym jesteś, tego nie widzisz, co widzisz...

Strony