Reklama

Artykuły

16.10.2018
Było to, jak ktoś powiedział, być może najbardziej rewolucyjne konklawe, konklawe, które przekraczając po czterech i pół wiekach barierę narodowości, podjęło decyzję dalekosiężną. Z...
04.11.2013
Tadeusz Mazowiecki: Model relacji państwo–Kościół jest w Polsce zagrożony. Przestrzegam przed tym, co się stało w innych krajach...
09.04.2013
Tak, Krzysztofie, było warto. Nie tylko dlatego, że jako człowiek tak naturalnie życzliwy ludziom spotkałeś wielu przyjaciół. Było warto także dlatego, że Twoja postawa nie przegrała.
28.01.2013
Model relacji państwo–Kościół jest w Polsce zagrożony. Przestrzegam przed tym, co się stało w innych krajach, gdzie świątynie były pełne, a kryzys wewnętrzny i negatywne zjawiska w Kościele...
03.12.2012
Nikt, kto będzie pisał o kulturze polskiej lat powojennych i późniejszych, aż do czasu wolnej Polski, nie przejdzie obojętnie obok nazwiska Jerzego Turowicza.
08.09.2009
Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier RP: Czasem mój optymizm jest wręcz tragiczny, gdyż przyjmuje do wiadomości także złe rzeczy. Ale bez poczucia nadziei, że istnieją...
18.10.2007
Bez wolnych wyborów i rządów wyłonionej przez nie większości, nie ma mowy o demokracji. Ale to nie wszystko.
18.04.2007
fot. W. Druszcz / Reporter
31.07.2005
Mówi się o Stommie jako o mistrzu realizmu politycznego. Ale tkwiły w nim na pozór pewne paradoksy. Kto wtedy czytał czy dziś czyta jego teksty, zauważy, że był on jednocześnie jakby...
08.08.2004
Był naszym przyjacielem od 44 lat. Naszym, to znaczy środowisk Znaku, Więzi, Tygodnika Powszechnego, Klubów Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Wrocławiu, a także Lasek, dokąd...

Strony