Reklama

Felietonista „Tygodnika Powszechnego”, pracuje w Instytucie Literackim w Paryżu.

Artykuły

Fot. Grażyna Makara
25.10.2015
Człowiek leży sobie w łożu, chory z nienawiści, i dawajże sądzić: i na swój własny temat, i na temat bliźnich. Oto zastawia się ów takoż, czy aby po wyborach chorym będzie tak samo, jak...
Fot. Grażyna Makara
18.10.2015
Badanie, na co kto choruje i czym zaraża, opowiadanie o tym publiczności, jest zawsze znakiem, że skończyły się dobre czasy, w których medycyną zajmowali się tylko lekarze.
Fot. Grażyna Makara
05.10.2015
Rozglądnąwszy się wokół, w nieco panicznym poszukiwaniu życzliwości pośród anonimowych bliźnich, stanęliśmy wobec musu podjęcia badań na temat życzliwości właśnie. Tu i teraz.
Fot. Grażyna Makara
28.09.2015
Każde różowiuchne polskie dziecko wie, dlaczego hejnał mariacki urywa się w sposób przykry dla ucha i poczucia godności narodu.
Fot. Grażyna Makara
23.09.2015
Być może powszechna lękliwość bądź na nią odporność bierze się z języka, którym badana populacja włada.
Fot. Grażyna Makara
14.09.2015
Nie dalej niż dwie zwykłe niedziele temu media światowe doniosły o fatalnych skutkach ujawnienia danych obywateli zarejestrowanych w portalu Ashley Madison.
Fot. Grażyna Makara
06.09.2015
Oj, oczywiście że PiS wygra, ale wygrana onego jest – powiedzmy sobie – dla naszych dzisiejszych rozważań sprawą marginalną albo najwyżej ich uzupełnieniem.
30.08.2015
Nic zaiste wobec wieloryba na Helu nie było w stanie mocniej przykuć naszej schyłkowej wakacyjnie uwagi.
Fot. Grażyna Makara
17.08.2015
Gdy już wysłuchaliśmy wszystkiego, co było do wysłuchania, zdumieliśmy się najszczerzej, że najszerzej komentowano padłą po wielokroć z ust Najwyższego Przedstawiciela Narodu deklarację...
Fot. Grażyna Makara
10.08.2015
Obiecało się, wygrało się, trzeba dotrzymać. Zdaje się na pierwszy rzut oka, że zdanie to dotyczyć musi kogoś biorącego udział w wyborach i kogoś, kto je wygrał.

Strony