Reklama

Etyk, filozofka, profesor i wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej. Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Zajmuje się bioetyką, jest członkiem Komitetu Bioetycznego przy PAN.

Artykuły

18.02.2013
Przez większość ziemskiego życia z Jezusem Maryja nie uchodzi za matkę nikogo szczególnego. Nie ma pojęcia o litaniach, sanktuariach, obrazach, ikonach, figurach i złotych różach. Wie tylko...
11.02.2013
Jeśli nasze podobieństwo do Boga wyraża się w posiadaniu rozumu i wolnej woli, to wszelkie pytania i dociekania, którym patronuje sakramentalne „dlaczego?”, są wpisane w ludzką egzystencję.
19.11.2012
Zaproponowane przez prof. Kubiaka „drogi porozumienia” są jednak strategiami „unikania kościelnych zasadzek”. Przypominają sytuacje, w których chce się zjeść ciastko i mieć ciastko.
25.01.2011
S. Barbara Chyrowicz, filozof, etyk: Zgoda Kościoła na adopcję zamrożonych embrionów, osłabiając stanowisko wobec metody in vitro, oznacza równocześnie zgodę na zagrożenie życia kolejnych...
20.07.2003
Z s. Barbarą Chyrowicz, etykiem, rozmawia Marek Zając.

Strony