Reklama

Ładowanie...

Etyk, filozofka, profesor i wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej. Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Zajmuje się bioetyką, jest członkiem Komitetu Bioetycznego przy PAN.

Artykuły

25.02.2013
Bóg jest nieskończony – człowiek boleśnie skończony. Dlatego uwielbienie Boga jest wewnętrzną potrzebą serca.
18.02.2013
Przez większość ziemskiego życia z Jezusem Maryja nie uchodzi za matkę nikogo szczególnego. Nie ma pojęcia o litaniach, sanktuariach, obrazach, ikonach, figurach i złotych różach. Wie tylko...
11.02.2013
Jeśli nasze podobieństwo do Boga wyraża się w posiadaniu rozumu i wolnej woli, to wszelkie pytania i dociekania, którym patronuje sakramentalne „dlaczego?”, są wpisane w ludzką egzystencję.
19.11.2012
Zaproponowane przez prof. Kubiaka „drogi porozumienia” są jednak strategiami „unikania kościelnych zasadzek”. Przypominają sytuacje, w których chce się zjeść ciastko i mieć ciastko.
25.01.2011
S. Barbara Chyrowicz, filozof, etyk: Zgoda Kościoła na adopcję zamrożonych embrionów, osłabiając stanowisko wobec metody in vitro, oznacza równocześnie zgodę na zagrożenie życia kolejnych...
20.07.2003
Z s. Barbarą Chyrowicz, etykiem, rozmawia Marek Zając.

Strony