Reklama

Literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, od 2020 r. jego rektor. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Eseistyka” za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”. Wydał również: „Zdobyć historię. Problem przedstawienia w »Twarzy księżyca« Teodora Parnickiego (1999)”, „Znakowanie trawy albo praktyki filologii”(2011), opracował edycję powieści „Tylko Beatrycze” Teodora Parnickiego w serii Biblioteka Narodowa (2004). Członek jury Nagrody Literackiej Nike w latach 2012-2015. Stały współpracownik Tygodnika Powszechnego. W 2016 jego książka „Dobrze się myśli literaturą”została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim. W 2017 r. otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Niebawem w wydawnictwie Czarne ukaże się jego książka „Wiele tytułów”.

 

Artykuły

20.10.2013
Jako autor „Wałęsy – człowieka z nadziei” Wajda pozostaje największym historiozofem polskiego kina. Używa sztuki filmowej, aby zmusić dzieje do mówienia.
06.09.2013
Melancholijny smutek spaja wszystkie najlepsze reportaże Springera. Staje się racją przeciw obiektywnemu triumfowi nowego i lepszego.
20.08.2013
Nasz dług wobec Mrożka polega na byciu obdarowanym możliwością rozpoznania własnego i cudzego życia. Forma przynosi ukojenie, bo wprowadza racjonalność tam, gdzie odczuwamy jedynie skutki...
29.07.2013
Oprócz stadionów i „Orlików” państwo powinno również budować takie siłownie, na których można się „przypakować” etycznie i obywatelsko.
24.06.2013
Rymkiewicz nie jest szalony. Szalona jest literatura, która pozwala mu napisać wszystko. On sam jest oślepiająco jasny, w jego wizjach nie ma cienia, ale ostra granica blasku, za którą...
25.03.2013
Tajemnicą Malewskiej jest spięta, powikłana, kobieco-męska umysłowość, która jest odpowiedzią na wyzwanie ciała i urody życia. Chciała oczyścić życie z życia; zmyć nie tyle złe uczynki, co...
24.09.2012
Prus przez całe twórcze życie pytał, co jest istotą człowieka.
26.09.2011
Tak pisałaby Eliza Orzeszkowa, gdyby urodziła się nie w 1841, ale w 1941 roku i mogła wreszcie pisać co i jak chce.
26.09.2011
Kłopoty sądu z Nergalem stanowią dobry przykład niewystarczalności języka prawa dla klasyfikacji i oceny pewnych odmian mowy publicznej, odbieranej jako agresywna i krzywdząca.
26.09.2011
Dziś jeszcze bardziej nie wiemy, czym jest poezja. Nie wyróżniają jej rym i rytm, regularne wersy i strofy, specyficzne metafory i obrazy.

Strony