Reklama

Artykuły

12.09.2004
Porywacze francuskich dzienikarzy w Iraku zażądali anulowania przez Paryż ustawy zakazującej noszenia symboli religijnych w szkołach publicznych. Wybór celu ataku nie był przypadkowy o tyle...
22.08.2004
Wszystko wskazuje na to, że po najbliższych wyborach rząd utworzy Platforma Obywatelska. Sama albo z koalicjantem, pod przywództwem Jana Rokity lub też - gdy Rokicie powinie się noga -...
01.08.2004
Polska weszła do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO, jest aktywna na scenie międzynarodowej (operacja w Iraku), ma bezpieczne granice i co najmniej dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami...
20.06.2004
17-18 czerwca przywódcy państw i rządów 25 krajów członkowskich UE mają przyjąć w Brukseli Konstytucję Europejską, którą pół roku wcześniej, też w Brukseli, odrzucili. Mają przyjąć - to...
06.06.2004
Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego pełna jest różnych nieporozumień. Wygląda na to, że w Polsce ani publiczność polityczna, ani nawet polityczne elity, nie bardzo wiedzą,...
16.05.2004
Demokracja jest w kryzysie. W Polsce widać to aż nadto wyraźnie. Nawet tak u nas sławione demokracje zachodnie, z ich apatią obywatelską, wzrostem rodzimych ekstremizmów i zagrożeniem...
28.03.2004
W słowniku polskiej polityki integracja europejska to tyle, co rozszerzenie UE. Tymczasem integracja jest pogłębieniem istniejącej wspólnoty, a nie przyjęciem do niej nowych członków....
07.03.2004
Rozpoczęły się starania o wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu. Wzmocnienie partii akurat tam nie jest nam jednak do niczego potrzebne. Szkoda, że zapędów...
22.02.2004
W obyczajach parlamentarnych Francji to rzadkość: tę samą ustawę poparła - obok partii rządzącej - także największa formacja opozycyjna. W miniony wtorek ustawa o chustach została przyjęta...
11.01.2004
Okrągły Stół obrósł legendami. Złotą: głoszącą że negocjacje były li tylko wyrazem dobrej woli i patriotyzmu obu stron. I czarną: powtarzającą różne odmiany formuły zdrada elit w Magdalence.

Strony