Reklama

Artykuły

18.10.2007
Stasiuk porządkuje kulturową mapę Europy, orientuje Europę wedle własnego centrum. Robi jednak wszystko, aby pomimo kilkunastoletnich porównań Wschodu iZachodu ojczyzną pozostał rodzimy...
04.10.2007
Nowa książka Janusza Andermana zaprasza do intrygującej iniebezpiecznej gry whistorię. Podstawowe pytanie tej gry brzmi: czy Polska komunistyczna iPolska po roku 1989 czymś się różnią?.
13.06.2007
W świetle książki Libery opowieść o PRL-u może być tylko czarno-biała. Zło przychodzi tu od strony bezosobowej władzy i spada na bezgrzeszne społeczeństwo. Otóż kto zbyt prosto oddziela...
05.06.2007
Opowiadamy o PRL-u po to, by wyznaczyć swoje miejsce w postkomunistycznej Polsce. Nie spieramy się o wizerunki dawnego świata, lecz o dzisiejsze konsekwencje rozumiane prawnie i...
27.03.2007
"TYGODNIK POWSZECHNY": - W swojej nowej książce Przemysław Czapliński opisuje, jak polska komunikacja społeczna, wymiana myśli, szeroko rozumiana kultura stopniowo, ale konsekwentnie...
04.12.2005
Wedle Anny Nasiłowskiej producentem Wielkiej Iluzji literatury i życia literackiego jest układ pomiędzy uczestnikami życia kulturalnego. W układzie tym wszyscy symulują.
21.02.1999
Z książek Olgi Tokarczuk coraz pełniej wyłania się świat alternatywny, ale i nieagresywny wobec chrześcijańskiego - opartego na wierze w osobowego Boga, w podmiotową relację między...

Strony