Reklama

Artykuły

03.06.2009
Kanon bywa jednym z powodów, by buntować się przeciw tożsamości, która została nam narzucona przez rodzinę, szkołę, państwo czy Kościół, lub - diabła.
14.04.2009
Związek między hajem panującym w środkach masowego przekazu i w środkach masowej komunikacji autobusowej jest wbrew pozorom ścisły. Język stał się w Polsce narzędziem agresji i upokarzania.
22.07.2008
Wspólny mianownik wierszy Karaska wyznacza silny temperament stylistyczny, wręcz namiętność, liryczna zachłanność i rozrzutność, liryczny haj, który je unosi.
10.06.2008
17 czerwca mija ćwierć wieku od śmierci Mirona Białoszewskiego. W ubiegłej dekadzie młodzi poeci rzadko wskazywali na jego patronat, choć to właśnie dorobek Białoszewskiego mógł być...
03.09.2007
O taką krytykę - osobistą, żarliwą, kapryśną - upominano się od dawna. Bo literatura i mówienie o niej ma od iluś już lat oblicze dużo bardziej prywatne i swobodne niż wcześniej, bo krytyka...
05.06.2007
"Sofostrofa Miłosza Biedrzyckiego to w najlepszych miejscach, a jest ich niemało, tom znakomity.
18.04.2007
Przyglądam się rosnącej fali jego książek i spadających nań zaszczytów. A zatem Jacek Dehnel w miejsce Sosnowskiego, Świetlickiego, ale także Wencla, Barana, Koehlera, Pióry, Podsiadły?.
25.03.2007
Stokfiszewski prezentuje naiwny, bo pozorny cynizm. Chce uczynić krytykę literacką częścią krytyki politycznej.
06.02.2007
To są wiersze celne, nie ma w nich za dużo słów. Formy zwarte, a przy tym niekamienne. Wieloznaczne, po staremu, lecz nie wszystkoznaczne, albo nicnieznaczne, po nowemu.
17.01.2007
Czy klasycyzm w wydaniu Artura Międzyrzeckiego może naprawę żyć i ożywiać? Jeśli nie udało się Zagajewskiemu, Drzewuckiemu, Wenclowi, dlaczego może się udać jemu? Podam kilka powodów...

Strony