Reklama

Artykuły

10.06.2008
17 czerwca mija ćwierć wieku od śmierci Mirona Białoszewskiego. W ubiegłej dekadzie młodzi poeci rzadko wskazywali na jego patronat, choć to właśnie dorobek Białoszewskiego mógł być...
03.09.2007
O taką krytykę - osobistą, żarliwą, kapryśną - upominano się od dawna. Bo literatura i mówienie o niej ma od iluś już lat oblicze dużo bardziej prywatne i swobodne niż wcześniej, bo krytyka...
05.06.2007
"Sofostrofa Miłosza Biedrzyckiego to w najlepszych miejscach, a jest ich niemało, tom znakomity.
18.04.2007
Przyglądam się rosnącej fali jego książek i spadających nań zaszczytów. A zatem Jacek Dehnel w miejsce Sosnowskiego, Świetlickiego, ale także Wencla, Barana, Koehlera, Pióry, Podsiadły?.
25.03.2007
Stokfiszewski prezentuje naiwny, bo pozorny cynizm. Chce uczynić krytykę literacką częścią krytyki politycznej.
06.02.2007
To są wiersze celne, nie ma w nich za dużo słów. Formy zwarte, a przy tym niekamienne. Wieloznaczne, po staremu, lecz nie wszystkoznaczne, albo nicnieznaczne, po nowemu.
17.01.2007
Czy klasycyzm w wydaniu Artura Międzyrzeckiego może naprawę żyć i ożywiać? Jeśli nie udało się Zagajewskiemu, Drzewuckiemu, Wenclowi, dlaczego może się udać jemu? Podam kilka powodów...
30.06.2006
Kiedy umarł, dziennikarze pytali o to, co się właściwie stało. Wypowiadano się rozmaicie, mnie jednak najbardziej uderzyło, gdy jeden z młodych poetów mówił w radiu, że skończyła się nie...
04.01.2006
---ramka 403602|prawo|1---1. Oczywiście: historykowi literatury wolno nie cenić literatury współczesnej, pisarzowi wolno obrazić się na krytykę, wielkiemu krytykowi wolno sarkać na małą...
06.02.2005
Po co poezja? Otóż, poezja może funkcjonować jako osobna dziedzina, autonomiczna przestrzeń takiego czy innego języka. Może być samolubnym pięknem albo jakimś nieoczekiwanym efektem. Jednak...

Strony