Reklama

Artykuły

09.03.2010
Za moimi plecami stoi regał, wiele regałów, a na regałach stoją książki, całkiem dużo książek...
19.01.2010
Poeta pisze od lat ten sam wiersz, coraz bardziej ten sam, o samotności człowieka uwięzionego w cudzym spojrzeniu.
08.12.2009
Za artystycznym światopoglądem Jarniewicza stoi przekonanie o wyjątkowości przeżyć, z których powstaje literatura.
17.11.2009
Problem, z jakim się dziś spotykamy w krytyce literackiej, polega na zbyt ankietowym podejściu do literatury. Od czasu do czasu żąda się od krytyków, żeby zdecydowanie powiedzieli, który...
29.09.2009
Pokłady udręki są w tych wierszach naprawdę duże, ale nie otwierają się one jak rana, nie temu służą. Skoro piekło jest oczywiste i nie potrzebuje dowodów, trzeba zająć się życiem.
29.09.2009
Co chciała nam powiedzieć kapituła Nagrody Kościelskich? Żeby nie przywiązywać się do klęski? Że mamy wybór, a wiersze Dąbrowskiego są tego świetnym przykładem?
30.06.2009
Mają rację Próchniak i Nowacki, kiedy mówią, że jako poloniści znaleźliśmy się w punkcie krytycznym, w którym dawna inicjatywa i witalność zaczyna ulegać suchej biurokratyzacji.
03.06.2009
Kanon bywa jednym z powodów, by buntować się przeciw tożsamości, która została nam narzucona przez rodzinę, szkołę, państwo czy Kościół, lub - diabła.
14.04.2009
Związek między hajem panującym w środkach masowego przekazu i w środkach masowej komunikacji autobusowej jest wbrew pozorom ścisły. Język stał się w Polsce narzędziem agresji i upokarzania.
22.07.2008
Wspólny mianownik wierszy Karaska wyznacza silny temperament stylistyczny, wręcz namiętność, liryczna zachłanność i rozrzutność, liryczny haj, który je unosi.

Strony