Reklama

Ładowanie...

Filozof i teolog, publicysta, redaktor działu „Wiara”. Doktor habilitowany, kierownik Katedry Filozofii Współczesnej w Akademii Ignatianum w Krakowie. Nauczyciel mindfulness, trener umiejętności DBT®. Prowadzi też indywidualne sesje dialogu filozoficznego.

Artykuły

31.03.2014
Pośród kardynałów i biskupów toczy się debata dotycząca możliwości dopuszczenia do sakramentów osób po rozwodzie, żyjących w nowych związkach.
31.03.2014
Coraz mniej naszych rodaków czuje potrzebę uzasadniania swojej moralności przez religię. To nie musi niepokoić. „Katolicka moralność” nie jest zbiorem sztywnych zasad.
10.03.2014
Jan Paweł II twierdził, że chrześcijaństwo powinno oddychać dwoma płucami – zachodnim i wschodnim. Największą część tego ostatniego stanowią Kościoły prawosławne.
17.02.2014
Kardynał Tagle nie idealizuje świata. Uważa, że światowe procesy społeczne zdominowała „globalizacja elit”. I że te elity robią niewiele, żeby położyć kres trwałemu wykluczeniu ubogich.
03.02.2014
Pierwszym owocem chrztu jest przynależność do Kościoła, do Ludu Bożego.
27.01.2014
Z chwilą abdykacji Benedykta XVI nastały w Kościele powszechnym czasy bardzo ciekawe. W Kościele nad Wisłą te czasy, jak sądzę, dopiero nadchodzą – jesteśmy, jak zwykle, nieco spóźnieni.
04.01.2014
W wypowiedziach polskiego episkopatu na tematy społeczne próżno szukać kilku ważnych kwestii. Ale być może od wyboru tematów jeszcze ważniejsze jest to, by głos episkopatu zawsze cechował...
03.01.2014
Jaki może być pożytek ze studiów filozoficznych?
27.12.2013
Napięcie pomiędzy „już” a „jeszcze nie” wbudowane jest w podstawy ludzkiego życia i chrześcijańskiej wiary.
16.12.2013
W tradycji chrześcijańskiej można odnaleźć myśl, że narodzenie Jezusa w Betlejem nie jest jedyne. Powiadają mistycy, „trzy są narodzenia Syna: Pierwsze w wieczności z Ojca. Drugie w...

Strony