Reklama

Ładowanie...

Artykuły

16.01.2006
Nawrócenie najczęściej kojarzy się z porzuceniem grzechu, tak jak w przypadku Niniwitów, którzy zmienili swoje postępowanie pod wpływem przepowiadania proroka Jonasza. Spróbuj jednak...
09.01.2006
---ramka 403604|prawo|3---Spotykam czasem ludzi, którzy się żalą, że ich modlitwa to monolog. Przemawiają do Boga, który milczy. Gdy wspominam, że słowa skierowane do nich przez Boga mogą...
04.01.2006
---ramka 403604|prawo|3---Moi starsi bracia opowiadali, że w latach stalinowskich wysocy funkcjonariusze partyjni pisali do rodzinnych parafii, żądając wykreślenia z ksiąg parafialnych...
01.01.2006
Był czas, że Maryja należała dla mnie do innej kategorii bytów. Takie postępowanie, jak przyzwolenie na Boże wezwanie czy zachowywanie w sercu słów Chrystusa, zdawało się przekraczać moje...
25.12.2005
Im dłużej wczytuję się w ewangeliczne teksty mówiące o narodzeniu Jezusa, tym bardziej nie mogę się nadziwić pasterzom, którzy trafili do Betlejem, bo Anioł zwiastował im wielką radość, że...
18.12.2005
W najbliższych dniach, konkretnie 22 grudnia, będziemy obchodzić 789. rocznicę zatwierdzenia zakonu kaznodziejskiego przez Honoriusza III. Niedawno, studiując życiorys św. Dominika,...
11.12.2005
Gdy Jan Chrzciciel pojawił się w Palestynie, kapłani i lewici, widząc jego czyny i słysząc jego słowa, pytali: Kto ty jesteś?. Czy Mesjaszem? Czy Eliaszem? Czy prorokiem? Czytając o tym...
04.12.2005
Gdy czytałem o tym, jak Jan Chrzciciel przygotowywał drogę Jezusowi, uświadomiłem sobie, że Mesjasz miał znakomitego PR-owca. Prorok dzięki oryginalności stroju i prostocie pokarmu stał się...
27.11.2005
Rzecz ma się podobnie, jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby...
20.11.2005
W dniu, w którym zacząłem rozważać fragment Ewangelii opisujący Jezusa rozdzielającego tych, którzy dali Mu jeść i pić, przyjęli i przyodziali, od tych, którzy tego nie uczynili jednemu z...

Strony