Reklama

Artykuły

13.01.2020
Prorok Izajasz działał w czasach upadku królestwa Izraela i Judy. Na Syjonie czci się obok Jahwe bogów asyryjskich, a król Achaz syna „przeprowadza przez ogień”, czyli składa w ofierze...
17.12.2019
W uroczystość Narodzenia Pańskiego mamy aż cztery msze. Pierwszą w Wigilię, drugą o północy, trzecią o świcie i czwartą w ciągu dnia.
02.12.2019
W tym roku w Polsce, na mocy dyspensy udzielonej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, druga niedziela Adwentu musi ustąpić miejsca uroczystości Niepokalanego...
25.11.2019
Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok kościelny, nowy czas. Natomiast czytania mszalne mówią o tzw. końcu świata, a więc i czasu.
10.11.2019
Prorok Malachiasz przestrzega, że „oto nadchodzi dzień, palący jak piec, a wszyscy zuchwali i czyniący zło będą jak słoma. Ten nadchodzący dzień spali ich – mówi Pan Zastępów. Nie...
28.10.2019
Na cmentarzach nie dogasły jeszcze znicze i kwiaty nie zwiędły, a w nas wspomnienia. Jak kto mógł, tak ożywiał zmarłych.
28.10.2019
O. WACŁAW OSZAJCA, jezuita: Są momenty, w których człowiek chce umrzeć, np. gdy przeżywa się coś pięknego. ZBIGNIEW MIKOŁEJKO, religioznawca: Kiedy myślę o śmierci, jestem przerażony!
14.10.2019
Człowiek, jak to człowiek, ale Bóg „czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą?
30.09.2019
Jak długo, Panie, będę Ciebie błagał, a Ty nie wysłuchujesz? Będę głośno wołał: krzywda mi się dzieje! – a Ty nie ratujesz? Dlaczego mam patrzeć na krzywdę, dlaczego muszę doznawać ucisku?...