Reklama

Artykuły

19.09.2017
Ni stąd, ni zowąd, przy różnych okazjach, nachodzą nas wątpliwości: a tak naprawdę to dlaczego jestem wierzący? Natomiast prezbiterzy i zakonnicy stają wobec dodatkowego pytania: co mnie...
11.09.2017
Apostoł Paweł mówi: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do...
28.08.2017
Porównajmy dwa tłumaczenia tego samego fragmentu Ewangelii wg Mateusza.
22.08.2017
Powinniśmy jak najczęściej mówić najbliższym, że bardzo ich kochamy. Pamiętam jednak świat, w którym na co dzień takich zapewnień się nie słyszało. W kościele tak – zwłaszcza podczas...
14.08.2017
Fotograf Paweł Jaszczuk w wywiadzie przeprowadzonym dla „Gazety Wyborczej” przez Katarzynę Boni mówi o sobie, że jest ateistą, a może „trochę agnostykiem”.
07.08.2017
Potężny wicher rozłupywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w wichrze; a po wichrze – trzęsienie ziemi, lecz Pan nie był w trzęsieniu ziemi; po trzęsieniu ziemi – ogień, ale...
31.07.2017
Trójca, łaska, zbawienie, odkupienie, sakramenty, Kościół, mistyczne ciało, transcendencja, immanencja, sacrum, profanum, itd.