Reklama

Artykuły

06.11.2017
Paweł Apostoł w Liście do Tesaloniczan pisze: „Nie chcemy, bracia, byście nie wiedzieli o losie tych, którzy umierają. Nie smućcie się zatem jak inni, którzy nie mają nadziei”.
31.10.2017
Prorok Malachiasz w imieniu Boga mówi do kapłanów, że nie dość, iż sami zeszli z Bożej drogi, to jeszcze wielu innych zwiedli swoim nauczaniem: „Zerwaliście przymierze, które zawarłem z...
17.10.2017
Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie”, mówi Jezus. Z tego jednak nie wynika, że Bóg nie ma nic do powiedzenia cesarzowi, a cesarz Bogu. Prorok Izajasz,...
09.10.2017
Od czasu do czasu powraca temat reformy liturgicznej.
09.10.2017
Czy możliwa jest duchowość bez wiary? Eschatologia bez Boga? Czego uczą się od siebie wierzący i niewierzący? Rozmawiają Zbigniew Mikołejko i o. Wacław Oszajca.
02.10.2017
Paweł Apostoł mówi: „W końcu, bracia, miejcie na uwadze wszystko, co jest prawdziwe, co godne czci i sprawiedliwe, co czyste, miłe i szlachetne, wszystko, co jest cnotą i zasługuje na...
19.09.2017
Ni stąd, ni zowąd, przy różnych okazjach, nachodzą nas wątpliwości: a tak naprawdę to dlaczego jestem wierzący? Natomiast prezbiterzy i zakonnicy stają wobec dodatkowego pytania: co mnie...
11.09.2017
Apostoł Paweł mówi: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do...
28.08.2017
Porównajmy dwa tłumaczenia tego samego fragmentu Ewangelii wg Mateusza.
22.08.2017
Powinniśmy jak najczęściej mówić najbliższym, że bardzo ich kochamy. Pamiętam jednak świat, w którym na co dzień takich zapewnień się nie słyszało. W kościele tak – zwłaszcza podczas...

Strony