Reklama

Dominikan, długoletni duszpasterz akademicki. W PRL działacz opozycji antykomunistycznej. Laureat Medalu Świętego Jerzego. Na łamach „Tygodnika Powszechnego” dokonywał wnikliwej diagnozy sytuacji w polskim Kościele, stawiając trudne pytania niektórym biskupom. W Bibliotece Tygodnika Powszechnego ukazał się jego esej „Blask wolności” (Kraków, 2015 r.)

Artykuły

07.04.2016
Uchylenie ustawy z 1993 roku, to zły pomysł, który przyniesie więcej szkody niż pożytku. To nie przysłuży się nienarodzonym!
26.12.2015
O. Ludwik Wiśniewski: Chrześcijaninem nie jest ten, który mówi, że nim jest, ale ten, który postępuje według zasad Ewangelii. Politycy chcą nas zaprząc do swojego rydwanu. Mądry Kościół...
23.02.2015
Naciskając na głowę państwa w sprawie konwencji antyprzemocowej, biskupi uderzają w konstytucyjną zasadę rozdziału Kościoła od państwa i niszczą pokój społeczny.
06.12.2014
Omawiane tu problemy dzielą nasze społeczeństwo i nasz Kościół. W Adwencie przyglądam się im jeszcze raz – z nadzieją, że pozwoli to skierować dyskusję na właściwe tory. Dziś ostatnia część...
29.11.2014
Omawiane tu sprawy dzielą nasze społeczeństwo i nasz Kościół. Podczas tegorocznego Adwentu przyglądam się im jeszcze raz – z nadzieją, że pozwoli to skierować dyskusję na właściwe tory....
23.11.2014
Wszystkie omawiane tu sprawy dzielą nasze społeczeństwo i nasz Kościół. W trakcie tegorocznego Adwentu spróbuję przyjrzeć im się jeszcze raz – z nadzieją, że pozwoli to skierować dyskusję...
09.11.2014
W „polskim piekiełku” najboleśniejsze jest to, że mamy pełne usta deklaracji o Ewangelii, o Chrystusie i prawdzie Chrystusowej, a zachowujemy się tak, jakbyśmy dopiero co wyszli z lasu.
24.09.2013
"Ja jestem grzesznikiem. To jest ta najlepsza z definicji. Jestem grzesznikiem, na którego spojrzał Pan. I to właśnie powiedziałem, kiedy zapytali mnie, czy przyjmuję wybór konklawe".
05.03.2013
W chrześcijaństwie jest miejsce na stawianie pytań biskupom, a odkąd św. Paweł sprzeciwił się św. Piotrowi – także na sprzeciw. Ale moje pytania są tylko pytaniami, nie sprzeciwem lub...
25.02.2013
Sprzeciwiam się wtapianiu Eucharystii, krzyża, religii w akcje ściśle polityczne. Sprzeciwiam się manipulowaniu żarliwą religijnością.

Strony