Reklama

Dominikan, długoletni duszpasterz akademicki. W PRL działacz opozycji antykomunistycznej. Laureat Medalu Świętego Jerzego. Na łamach „Tygodnika Powszechnego” dokonywał wnikliwej diagnozy sytuacji w polskim Kościele, stawiając trudne pytania niektórym biskupom. W Bibliotece Tygodnika Powszechnego ukazał się jego esej „Blask wolności” (Kraków, 2015 r.)

Artykuły

04.07.2016
Nie ja jeden próbuję wskazać najważniejsze momenty, które tak dramatycznie podzieliły nasz naród. Ale jestem chyba jednym z pierwszych mówiących z wewnątrz Kościoła, którzy nie boją się...
07.04.2016
Uchylenie ustawy z 1993 roku, to zły pomysł, który przyniesie więcej szkody niż pożytku. To nie przysłuży się nienarodzonym!
26.12.2015
O. Ludwik Wiśniewski: Chrześcijaninem nie jest ten, który mówi, że nim jest, ale ten, który postępuje według zasad Ewangelii. Politycy chcą nas zaprząc do swojego rydwanu. Mądry Kościół...
23.02.2015
Naciskając na głowę państwa w sprawie konwencji antyprzemocowej, biskupi uderzają w konstytucyjną zasadę rozdziału Kościoła od państwa i niszczą pokój społeczny.
06.12.2014
Omawiane tu problemy dzielą nasze społeczeństwo i nasz Kościół. W Adwencie przyglądam się im jeszcze raz – z nadzieją, że pozwoli to skierować dyskusję na właściwe tory. Dziś ostatnia część...
29.11.2014
Omawiane tu sprawy dzielą nasze społeczeństwo i nasz Kościół. Podczas tegorocznego Adwentu przyglądam się im jeszcze raz – z nadzieją, że pozwoli to skierować dyskusję na właściwe tory....
23.11.2014
Wszystkie omawiane tu sprawy dzielą nasze społeczeństwo i nasz Kościół. W trakcie tegorocznego Adwentu spróbuję przyjrzeć im się jeszcze raz – z nadzieją, że pozwoli to skierować dyskusję...
09.11.2014
W „polskim piekiełku” najboleśniejsze jest to, że mamy pełne usta deklaracji o Ewangelii, o Chrystusie i prawdzie Chrystusowej, a zachowujemy się tak, jakbyśmy dopiero co wyszli z lasu.
24.09.2013
"Ja jestem grzesznikiem. To jest ta najlepsza z definicji. Jestem grzesznikiem, na którego spojrzał Pan. I to właśnie powiedziałem, kiedy zapytali mnie, czy przyjmuję wybór konklawe".
05.03.2013
W chrześcijaństwie jest miejsce na stawianie pytań biskupom, a odkąd św. Paweł sprzeciwił się św. Piotrowi – także na sprzeciw. Ale moje pytania są tylko pytaniami, nie sprzeciwem lub...

Strony