Reklama

Artykuły

14.07.2009
W chrześcijaństwie ojcowską władzę ma tylko Bóg, wszyscy zaś są sobie braćmi i siostrami. Dlaczego tak łatwo zapomnieliśmy o tej prawdzie?
16.06.2009
Czy Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, proroków i wszystkich sprawiedliwych Pierwszego Przymierza chcielibyśmy nawracać tak samo jak współczesnych nam Żydów?

Strony