Reklama

Artykuły

16.06.2009
Czy Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, proroków i wszystkich sprawiedliwych Pierwszego Przymierza chcielibyśmy nawracać tak samo jak współczesnych nam Żydów?

Strony